Поленов календар
 
   март
 април
    май
   юни
    юли
    август
 септември
Леска
 
 
 
 
 
 
 
Бреза
 
 
 
 
 
 
 
Топола
 
 
 
 
 
 
 
Трепетлика
 
 
 
 
 
 
 
Ясен
 
 
 
 
 
 
 
Габър
 
 
 
 
 
 
 
Дъб
 
 
 
 
 
 
 
Чинар
 
 
 
 
 
 
 
Бъз
 
 
 
 
 
 
 
Кестен
 
 
 
 
 
 
 
Липа
 
 
 
 
 
 
 
Бор
 
 
 
 
 
 
 
Кипарис
 
 
 
 
 
 
 
Жито
 
 
 
 
 
 
 
Пелин
 
 
 
 
 
 
 
Коприва
 
 
 
 
 
 
 
Амброзия