Специалисти - Нефрология

Проф. д-р. Димитричка Близнакова, д.м.н - Детски нефролог

Проф. д-р. Димитричка Близнакова, д.м.н

Родена на 26.05.1954 г. в гр. Добрич. Завършила Медицина в Медицински университет - Варна през 1978 г. От 2006 г. е ръководител на УС по Детски и инфекциозни болести към Катедра по Клинични медицински науки, Факултет по Дентална медицина на Медицински университет – Варна. Придобити специалности: Педиатрия (1984 г.); Детска нефрология (2009 г.). През 1991 г. защитава дисертационен труд на тема: “ Ехографска диагностика от отделителната система в норма и патология”.


За кабинета

Запази час за преглед