Специалисти - Гостуващи лекари

Проф. д-р Тодов Захариев - дмн - Съдов хирург

Проф. д-р Тодов Захариев

Проф. д-р Тодор Т. Захариев, дмн, началник клиника по съдова хирургия и ангиология при Университетска болница “Св.Екатерина” - София.
Национален консултант по съдова хирургия.Специализирал съдова хирургия в най-престижните клиники в тази област: Болницата “Св. Томас”, Лондон; Каролинския медицински център в Шарлът, САЩ; Провидънс Харт Институт в Колумбия, САЩ; Университета на армията на САЩ в Бетезда, Мериленд.
През 2000 г. защитава докторска дисертация на тема “Хирургично лечение на мултифокалната атеросклероза”, след което е избран за професор.
Спечелил си е славата на най-пишещият хирург, защото има над 200 научни публикации и съобщения в наши и чужди научни издания и форуми, както и 7 учебника. Избран е в редакционните колегии не само на българските научни списания по хирургия, но и на най-авторитетното американско издание по темата - “Кърънт Сърджъри”.
 


проф. д-р Чавдар Славов - д.м.н. - уролог

проф. д-р Чавдар Славов

Проф. д-р Чавдар Славов, д.м.н водещ уролог и андролог.  Началник на Клиника по Урология на УМБАЛ "Александровска" до 2013г. . Национален консултант по Урология до 2013г..Методичен ръководител на Урологично отделение в МБАЛ „Дева Мария”

Работи във всички области на Урологията и Андрологията с приоритет в:

Реконструктивната урология;

Уролитиазата;

Вродени и възпалителните заболявания на пикочо-отделителната система;

Болестите на простатната жлеза;

Превенцията и лечението на мъжкия стерилитет и сексуалните възможности на мъжа,

Еректилни дисфункции

Проблеми на свръхактивен пик.мехур и др.


доц. д-р Йото Йотов - Кардиолог

доц. д-р Йото Йотов

Роден на 24.06.1961 г. в г. Бургас. Завършил медицина във ВМИ - Варна през 1988 г. като отличник на випуска. От 1993 г. е асистент в Катедра по кардиология и ревматология, от 1998 г. е главен асистент в същата катедра, а впоследствие и в Катедрата по вътрешни болести. През 1993 г. защитава магистърска степн по епидемиология на незаразните заболявания и биостатистика в Еразъм Университет, Ротердам, Нидерландия. Придобити специалности: вътрешни болести (1994 г.); кардиология (1998 г.) и социална медицина и здравен мениджмънт (2002 г.) През 2007 г. защитава дисертационен труд на тема “ Оценка на глобалния сърдечно-съдов риск за развитие на исхемична болест на сърцето при жени”.


доц. д-р Лъчезар Лозанов - Ендокринолог

доц. д-р Лъчезар Лозанов

Завършил е медицина през 1992 г. в Медицински университет- гр. София. Има две специалности- „Вътрешни болести” /1999 г/ и „Ендокринология” /2002 г/. Първите три години от кариерата си работи в кардиологично отделение в екипа на акад. Чудомир Начев, МУ- София. През 1995 г. започва работа в Университетската специализирана болница за активно лечение по ендокринология /УСБАЛЕ/ „Академик Иван Пенчев”. Там има 11 годишен опит, натрупан в клиниките по хипофизни, надбъбречни и гонадни заболявания, както и в лечението на болестите на щитовидната жлеза и захарният диабет. Завежда кабинет по „Ендокринни хипертонии и холтер мониториране на артериалното налягане и сърдечната дейност”. От 2006 г. досега е Завеждащ сектор по ендокринология към Вътрешно отделение на МБАЛ Токуда- София. Активно работи ехография на щитовидната и околощитовидните жлези. Участвува в научно-изследователска дейност в областта на ендокринологията и съставяне на учебни помагала по клинични проблеми на ендокринологията. Има сериозни интереси в изучаване и лечение на наднорменото тегло и затлъстяването. Член на Българското дружество по енодкринология, член на Асоциацията по ендокринни хипертонии и член на Европейското дружество по изучаване на захарния диабет  (EASD)


д-р Мария Николова - диетолог

д-р Мария Николова

Доктор Мария Николова е завършила медицина през 2004 година в Медицински Университет – София, като 2001 – 2002 година се е обучавала в Медицински Университет – Виена, Австрия. Специалност „ Хранене и диететика” е защитила през 2008 година в МУ – София. От 2005 година работи в Катедра „Хигиена, Медицинска Екология и Хранене” към МУ – София като асистент, старши и главен асистент. Обучава студенти по медицина, дентална медицина и фармация по хранене и хигиена. Участвала е в редица научни форуми у нас и има десет публикации.
  Научните й интереси са в областта на новоразвиващото се направление от науката за хранене – нутригеномика и нутригенетика, а така също затлъстяване и свързаните с него метаболитни заболявания, козметология, хранене и имунитет, хранителни алергии и интолеранси, детско хранене, оценка на хранителен прием и хранителен статус.  Работи, като диетолог от 2005 година. От 2006 година, ежегодно участва, като гост – лектор, на организираните пациентски срещи от фондация „ Жени без остеопороза”.  Член е на български и международни научни организации.
От месец септември 2012г. извършва прегледи и консултации в МЦ „Света София”
 


Акад. проф.Борислав Владимиров д.м.н - Ортопед - травматолог, детски ортопед

Акад. проф.Борислав Владимиров д.м.н

Проф. Борислав Владимиров получава висше медицинско образование в Медицинския факултет в София. Въвежда многобройни съвременни оперативни техники в детската ортопедия и травматология, активен деятел е в организацията за намаляване на вродената и предизвиканата дисплазия на тазобедрената става при новородени, разработва нови оперативни методи. Участва като автор, съавтор и редактор в монографии, учебници и ръководства по ортопедия и травматология. Има около 200 научни публикации в наши и чужди списания.

Член е на български и международни асоциации по ортопедия и травматология и по детска ортопедия. Избран е за Академик към Българската академия на науките


проф. д-р Румен Бенчев - УНГ

проф. д-р Румен Бенчев

Проф. д-р Румен Бенчев е специалист по оториноларингология с повече от 20 годишен стаж. Завършил е медицина в Медицинска Академия София. Работил е в клиника по УНГболести в УМБАЛ „Царица Иоанна – ИСУЛ” като асистент и главен асистент, клиника по УНГ болести I МБАЛ София и Медицински институт на МВР, където е заемал длъжност началник клиника и заместник директор. Комплексна диагностика и лечение на затрудненото носно дишане, функционална и естетична хирургия на носа, функционална ендоскопична хирургия на околоносните кухини, диагностика, функционално изследване и хирургично лечение на хъркане и начална сънна апнея; алергичен ринит, алергични заболявания на горните дихателни пътища; онкологични заболявания на носа и околоносните кухини; функционално изследване на носа в норма и патология. Функционална микро-хирургия на ларинкса; стенози на ларинкса, ларингеални парализи, лазер микро хирургия на дрезгавия глас, начални тумори на ларинкса, двустранни ларингеални парализи.


доц. д-р Миглена Георгиева - дм - Детски гастроентеролог

доц. д-р Миглена Георгиева

МБАЛ „Св.Марина” Варна
Многопрофилна специализирана детска клиника
Специалност по педиатрия от 1992г.
Специалност по детска гастроентерология от 2005г
Интереси – Helicobacter pylori инфекция, хронична чернодробна болест, хранителна алергия, пробиотици и тяхното място в лечението на гастроинтестиналните заболявания, болести на панкреаса, хронична диария
Над 150 публикации и участия у нас и в чужбина в областта на детските болести и детската гастроентерология
Консултации по педиатрия, детска гастроентерология, хранене, абдоминална ехография


Проф. д-р. Димитричка Близнакова, д.м.н - Детски нефролог

Проф. д-р. Димитричка Близнакова, д.м.н

Родена на 26.05.1954 г. в гр. Добрич. Завършила Медицина в Медицински университет - Варна през 1978 г. От 2006 г. е ръководител на УС по Детски и инфекциозни болести към Катедра по Клинични медицински науки, Факултет по Дентална медицина на Медицински университет – Варна. Придобити специалности: Педиатрия (1984 г.); Детска нефрология (2009 г.). През 1991 г. защитава дисертационен труд на тема: “ Ехографска диагностика от отделителната система в норма и патология”.


проф. д-р Виолета Йотова - Детски ендокринолог

проф. д-р Виолета Йотова

Завършила ВМИ Варна 1988 г.
Специализира в Ротердам - Холандия и Единбург - Великобритания. Преминава следдипломни курсове в София, Мастрихт - Холандия, Верона - Италия, Единбург - Великобритания, Варна и Бистрица.
Член е на Българска асоциация по педиатрия, Българско дружество по ендокринология, Българско дружество по детско-юношеска ендокринология, Българска асоциация по ултразвук в медицината, БОСАРД, ИСПАД,ЕСПЕ.
Участва в множество конгреси общо 30 у нас и 19 в чужбина. Има общо 142 публикации като 5 от тях са в чужбина и дисертация за научно-образователна степен "Доктор".
Работила е в ОРБ-Бургас и преподава в МУ като главен асистент.


доц. д-р Красимира Калинова - Детски хирург

доц. д-р Красимира Калинова

Доц. Д-р Красимира Калинова е ро­де­на на 02.12.1963г. в Ди­мит­ров­г­рад. Вис­ше­ ме­ди­цин­с­ко об­ра­зо­ва­ние -1988 го­ди­на ,ВМИ-Ста­ра За­го­ра.
От 01.11.1990 г. – избрана за асис­тент в Кли­ни­ка­та по Об­ща и опе­ра­тив­на хи­рур­гия при Медицински факултет при Тракийски университет-Ста­ра За­го­ра. Ди­сер­та­ци­я на те­ма за присъждане на образователната и научна степен ”Доктор” "Кли­нич­ни про­уч­ва­ния вър­ху диагностиката и лечението на ехи­но­ко­ко­за­та в дет­с­ка въз­раст"-защитена на 17.05.2002. Доцент от 10.02.2010. 
Специализации в чужбина   Хирургия - Фрайбург, Германия – 2003г., 2004г. и 2006г. Kinderchirurgie Klinikum,“Аberth-Ludwig Universitat ” - Freiburg, Germany, Prof. Dr Кlaus-Dieter Rueckauer 2. Seminar of Urology and Pediatric Urology- Salzburg Weill Medical College of Cornell University -2006,2009
3. Детска Хирургия, Залцбург, Австрия – 2006 и 2007,2010 Kinderchirurgie Klinikum,”ST.Jonas Spital”-Universitat Hospital, Salzburg, Austria, Prof. Dr Gunter Schimpl, Prof. Dr.Hubert Stein
 


За кабинета

Запази час за преглед