Специалисти - Гостуващи лекари

Доц. д-р Лъчезар Лозанов, дм - Ендокринолог, началник Клиника по Вътрешни болести (Ендокринология и Нефрология) в "Аджибадем Сити Клиник болницаТокуда"

Доц. д-р Лъчезар Лозанов, дм

Завършил е медицина през 1992 г. в Медицински университет - гр. София. Има две специалности- „Вътрешни болести” (1999 г.) и „Ендокринология” (2002 г.). Първите три години от кариерата си работи в кардиологично отделение в екипа на акад. Чудомир Начев, МУ- София. През 1995 г. започва работа в Университетската специализирана болница за активно лечение по ендокринология (УСБАЛЕ) „Академик Иван Пенчев”, където има 11 годишен опит, натрупан в клиниките по хипофизни, надбъбречни и гонадни заболявания, както и в лечението на болестите на щитовидната жлеза и захарният диабет. Там завежда и кабинет по „Ендокринни хипертонии и холтер мониториране на артериалното налягане и сърдечната дейност”.

От 2006 г. досега е Завеждащ отделение по ендокринология към Клиниката по Вътрешни болести на Acibadem City Clinic УМБАЛ Токуда Болница София, в последствие е избран за Началник на Клиниката по Вътрешни болести. Има завършено следдипломно обучение по Здравен мениджмънт. От 2016 г придобива научната степен „Доктор по медицина“, а през 2019 г е избран за Доцент по вътрешни болести. Участва в научно-изследователска дейност в областта на ендокринологията и съставяне на учебни помагала по клинични проблеми на ендокринологията. Има множество оригинални статии и обзори в български и международни медицински списания. Съавтор в Монографията „Болести на щитовидната жлеза”, 2018 и в Монографията „Тиреоидит на Хашимото“, 2021. Има сериозни интереси в изучаване и лечение на наднорменото тегло и затлъстяването. Член на Българското дружество по ендокринология, член на Асоциацията по ендокринни хипертонии и член на Европейското дружество по изучаване на захарния диабет (EASD). Активно работи ехография на щитовидната и околощитовидните жлези. Ръководител специализации на  български, македонски и турски лекари за следдипломно обучение по ендокринология и болести на обмяната. Има многогодишен опит като главен изследовател в клинични проучвания в областта на захарния диабет.


проф. д-р Виолета Йотова - Детски ендокринолог

проф. д-р Виолета Йотова

Завършила ВМИ Варна 1988 г.
Специализира в Ротердам - Холандия и Единбург - Великобритания. Преминава следдипломни курсове в София, Мастрихт - Холандия, Верона - Италия, Единбург - Великобритания, Варна и Бистрица.
Член е на Българска асоциация по педиатрия, Българско дружество по ендокринология, Българско дружество по детско-юношеска ендокринология, Българска асоциация по ултразвук в медицината, БОСАРД, ИСПАД,ЕСПЕ.
Участва в множество конгреси общо 30 у нас и 19 в чужбина. Има общо 142 публикации като 5 от тях са в чужбина и дисертация за научно-образователна степен "Доктор".
Работила е в ОРБ-Бургас и преподава в МУ като главен асистент.


доц. д-р Миглена Георгиева - дм - Детски гастроентеролог

доц. д-р Миглена Георгиева

МБАЛ „Св.Марина” Варна
Многопрофилна специализирана детска клиника
Специалност по педиатрия от 1992г.
Специалност по детска гастроентерология от 2005г
Интереси – Helicobacter pylori инфекция, хронична чернодробна болест, хранителна алергия, пробиотици и тяхното място в лечението на гастроинтестиналните заболявания, болести на панкреаса, хронична диария
Над 150 публикации и участия у нас и в чужбина в областта на детските болести и детската гастроентерология
Консултации по педиатрия, детска гастроентерология, хранене, абдоминална ехография


д-р Мария Николова - диетолог

д-р Мария Николова

Доктор Мария Николова е завършила медицина през 2004 година в Медицински Университет – София, като 2001 – 2002 година се е обучавала в Медицински Университет – Виена, Австрия. Специалност „ Хранене и диететика” е защитила през 2008 година в МУ – София. От 2005 година работи в Катедра „Хигиена, Медицинска Екология и Хранене” към МУ – София като асистент, старши и главен асистент. Обучава студенти по медицина, дентална медицина и фармация по хранене и хигиена. Участвала е в редица научни форуми у нас и има десет публикации.
  Научните й интереси са в областта на новоразвиващото се направление от науката за хранене – нутригеномика и нутригенетика, а така също затлъстяване и свързаните с него метаболитни заболявания, козметология, хранене и имунитет, хранителни алергии и интолеранси, детско хранене, оценка на хранителен прием и хранителен статус.  Работи, като диетолог от 2005 година. От 2006 година, ежегодно участва, като гост – лектор, на организираните пациентски срещи от фондация „ Жени без остеопороза”.  Член е на български и международни научни организации.
От месец септември 2012г. извършва прегледи и консултации в МЦ „Света София”
 


академик проф. д-р Чавдар Славов - д.м.н. - уролог

академик проф. д-р Чавдар Славов

Проф. д-р Чавдар Славов, д.м.н водещ уролог и андролог.  Началник на Клиника по Урология на УМБАЛ "Александровска" до 2013г. . Национален консултант по Урология до 2013г..Методичен ръководител на Урологично отделение в МБАЛ „Дева Мария”

Работи във всички области на Урологията и Андрологията с приоритет в:

Реконструктивната урология;

Уролитиазата;

Вродени и възпалителните заболявания на пикочо-отделителната система;

Болестите на простатната жлеза;

Превенцията и лечението на мъжкия стерилитет и сексуалните възможности на мъжа,

Еректилни дисфункции

Проблеми на свръхактивен пик.мехур и др.


Акад. проф.Борислав Владимиров д.м.н - Ортопед - травматолог, детски ортопед

Акад. проф.Борислав Владимиров д.м.н

Проф. Борислав Владимиров получава висше медицинско образование в Медицинския факултет в София. Въвежда многобройни съвременни оперативни техники в детската ортопедия и травматология, активен деятел е в организацията за намаляване на вродената и предизвиканата дисплазия на тазобедрената става при новородени, разработва нови оперативни методи. Участва като автор, съавтор и редактор в монографии, учебници и ръководства по ортопедия и травматология. Има около 200 научни публикации в наши и чужди списания.

Член е на български и международни асоциации по ортопедия и травматология и по детска ортопедия. Избран е за Академик към Българската академия на науките


проф. д-р Румен Бенчев - УНГ

проф. д-р Румен Бенчев

Проф. д-р Румен Бенчев е специалист по оториноларингология с повече от 20 годишен стаж. Завършил е медицина в Медицинска Академия София. Работил е в клиника по УНГболести в УМБАЛ „Царица Иоанна – ИСУЛ” като асистент и главен асистент, клиника по УНГ болести I МБАЛ София и Медицински институт на МВР, където е заемал длъжност началник клиника и заместник директор. Комплексна диагностика и лечение на затрудненото носно дишане, функционална и естетична хирургия на носа, функционална ендоскопична хирургия на околоносните кухини, диагностика, функционално изследване и хирургично лечение на хъркане и начална сънна апнея; алергичен ринит, алергични заболявания на горните дихателни пътища; онкологични заболявания на носа и околоносните кухини; функционално изследване на носа в норма и патология. Функционална микро-хирургия на ларинкса; стенози на ларинкса, ларингеални парализи, лазер микро хирургия на дрезгавия глас, начални тумори на ларинкса, двустранни ларингеални парализи.


Проф. д-р. Димитричка Близнакова, д.м.н - Детски нефролог

Проф. д-р. Димитричка Близнакова, д.м.н

Родена на 26.05.1954 г. в гр. Добрич. Завършила Медицина в Медицински университет - Варна през 1978 г. От 2006 г. е ръководител на УС по Детски и инфекциозни болести към Катедра по Клинични медицински науки, Факултет по Дентална медицина на Медицински университет – Варна. Придобити специалности: Педиатрия (1984 г.); Детска нефрология (2009 г.). През 1991 г. защитава дисертационен труд на тема: “ Ехографска диагностика от отделителната система в норма и патология”.


проф. д-р Йото Йотов - Кардиолог

проф. д-р Йото Йотов

Роден на 24.06.1961 г. в г. Бургас. Завършил медицина във ВМИ - Варна през 1988 г. като отличник на випуска. От 1993 г. е асистент в Катедра по кардиология и ревматология, от 1998 г. е главен асистент в същата катедра, а впоследствие и в Катедрата по вътрешни болести. През 1993 г. защитава магистърска степн по епидемиология на незаразните заболявания и биостатистика в Еразъм Университет, Ротердам, Нидерландия. Придобити специалности: вътрешни болести (1994 г.); кардиология (1998 г.) и социална медицина и здравен мениджмънт (2002 г.) През 2007 г. защитава дисертационен труд на тема “ Оценка на глобалния сърдечно-съдов риск за развитие на исхемична болест на сърцето при жени”.


За кабинета

Запази час за преглед