Специалисти - Диетология

д-р Мария Николова - диетолог

д-р Мария Николова

Доктор Мария Николова е завършила медицина през 2004 година в Медицински Университет – София, като 2001 – 2002 година се е обучавала в Медицински Университет – Виена, Австрия. Специалност „ Хранене и диететика” е защитила през 2008 година в МУ – София. От 2005 година работи в Катедра „Хигиена, Медицинска Екология и Хранене” към МУ – София като асистент, старши и главен асистент. Обучава студенти по медицина, дентална медицина и фармация по хранене и хигиена. Участвала е в редица научни форуми у нас и има десет публикации.
  Научните й интереси са в областта на новоразвиващото се направление от науката за хранене – нутригеномика и нутригенетика, а така също затлъстяване и свързаните с него метаболитни заболявания, козметология, хранене и имунитет, хранителни алергии и интолеранси, детско хранене, оценка на хранителен прием и хранителен статус.  Работи, като диетолог от 2005 година. От 2006 година, ежегодно участва, като гост – лектор, на организираните пациентски срещи от фондация „ Жени без остеопороза”.  Член е на български и международни научни организации.
От месец септември 2012г. извършва прегледи и консултации в МЦ „Света София”
 


За кабинета

Запази час за преглед