Специалисти - Съдова хирургия

д-р Еркан Реджепоглу - съдов хирург

Д-р Еркан Реджепоглу е роден в гр. Прилеп Р.Македония, а през 2005 г.завършва медицина в МУ „Проф. Параскев Стоянов“ гр.Варна. Започва работа като личен лекар в гр.Тетово, Р.Македония, но през 2006 година се връща в България и започва работа в гр.Ямбол. Специалност „Съдова хирургия“ придобива 2017г., има сертификат по „Ултразвукова диагностика на съдовата система- артериална и венозна и съдови заболявания – доплерова сонография“ , има сертификат по Master Class SEPS- от държавна болница, гр. Анталия-Р.Турция. През септември 2019г.взима специалност по “ Съдова и Ендоваскуларна хирургия“, МУ гр. София.


доц. д-р Елена Горанова, началник Клиника по съдова хирургия на УМБАЛ - съдов хирург

доц. д-р Елена Горанова, началник Клиника по съдова хирургия на УМБАЛ

Д-р Елена Горанова е висококвалифициран експерт по съдова хирургия с повече от 30 годишен опит с придобити специалности „Обща хирургия“ и „Съдова хирургия“, специализирала в клиника Pitie-Salpetriete в Париж през 1992 г. и въвежда лечението с Радиофреквентна аблация на разширените вени в България, член на Европейското дружество по Съдова хирургия (ESVS), Балкански Венозен форум (BVF), Българско дружество по ендоваскуална, съдова хирургия и ангиология, Световно обединение по флебология (UIP), Европейски колеж по флебология (ECoP), практикува активна хирургическа работа в областта на съдовите заболявания от 1986 г., работи с пациенти с остри и хронични артериални заболявания, венозни заболявания, хроничeн лимфедем и хронични рани от венозни или артериален произход както и диабетни рани.


Извършва реконструктивни операции на абдомиалната аорта и/или на артериите на долните и горните крайници, оперира пациенти с хронични заболявания или спешни случаи на остро настъпили тробмози, лекува хронични венозни заболявания, извършва консултации на консервативно лечение на флеботромбози и тромбофлебити, оперира вени по метода Closure (минивазивно лечение на разширени вени чрез катетърна аблация с радиофревентен ток, ендовенозен метод, характеризиращ се с минимален травматизъм на пациента и завръщане към нормален ритъм на живот и трудоспособност в рамките на 24 до 48 часа след операцията, в България методът се прилага от 2006 г. като амбулаторно – чрез склерозераща терапия), има научни публикации в български и чуждестранни списания, както и участие в български, европейски и световни конгреси, участва в екипа, изготвил българските „Препоръки за лечение на хроничната венозна болест“, съавтор е на европейското „Ръководство за склеротерапията“ и други.


д-р Борислав Тръпчев - съдова хирургия

д-р Борислав Тръпчев

Д-р Борислав Тръпчев е специалист по съдова хирургия, който от 2021 г. е част от екипа на Клиниката по съдова хирургия в университетска болница "Дева Мария" в Бургас. Извършва пълна гама на неинвазивни и инвазивни методи на диагностика на съдовите заболявания- артериални, венозни, лимфни, както и комплексно оперативно лечение на всички видове съдови заболявания с голям и много голям обем и сложност.

Извършва още:

  • Доплерова диагностика
  • Ангиография
  • Лечение на диабетно стъпало

За кабинета

Запази час за преглед