Специалисти - Ортопедия

д-р Димитър Илиев - Началник Клиника по ортопедия

д-р Димитър Илиев

1982 г. Висше образование - МА ВМИ - гр. Варна.
1987 г. Придобита специалност - МА София по ортопедия и травматология.
Професионална заетост:
От 1982 г. лекар - ортопед в МБАЛ - Бургас
2000 г. Началник Ортопедично отделение в МБАЛ Бургас
2002 г. Изпълнителен директор в МБАЛ Бургас
2004 г. Ортопедична практика в МЦ "Света София" Бургас
Допълнителна квалификация:
1984 г. Спешна оперативна травматология в НИСМ "Н. И. Пирогов" София
1985 г. Оперативна ортопедия - ИСУЛ София
1987 г. Възстановителна хирургия на горен крайник - МА НИОТ - София
1988 г. Оперативно лечение при вродени и придобити деформации на долни крайници
1990-91 г. Ендопротезиране на тазобедрени стави в МА НИОТ София
1995 г. Хирургия на гръбначен стълб в МА НИОТ - София
2003 г. Сонография /ехография/ на тазобедрени стави при новородени
От 2000 г. активен член на Европейската асоциация по ортопедия и травматология.

Началник на Клиниката по ортопедия и ендопротезиране на университетска болница  "Дева Мария".


д-р Стоян Минчев - Ортопед-травматолог

д-р Стоян Минчев

Завършил ВМИ гр. Варна през 1986 г. Придобил специалност по ортопедия и травматология през 1994 г.
През 2001 г. завършва квалификационен курс - Микроинвазивни методи в ортопедията и травматологията при доц. Попова, 
2010 г. - квалификационен курс, ендопротезиране на тазобедрена става - проф. Аспарухов.

Работи в Клиниката по ортопедия и ендопротезиране на университетска болница "Дева Мария" гр. Бургас


Акад. проф.Борислав Владимиров д.м.н - Ортопед - травматолог, детски ортопед

Акад. проф.Борислав Владимиров д.м.н

Проф. Борислав Владимиров получава висше медицинско образование в Медицинския факултет в София. Въвежда многобройни съвременни оперативни техники в детската ортопедия и травматология, активен деятел е в организацията за намаляване на вродената и предизвиканата дисплазия на тазобедрената става при новородени, разработва нови оперативни методи. Участва като автор, съавтор и редактор в монографии, учебници и ръководства по ортопедия и травматология. Има около 200 научни публикации в наши и чужди списания.

Член е на български и международни асоциации по ортопедия и травматология и по детска ортопедия. Избран е за Академик към Българската академия на науките


За кабинета

Запази час за преглед