Специалисти - Кардиология

д-р Ангелина Скръчкова - Терапевт, Кардиолог

д-р Ангелина Скръчкова

Завършва ВМИ - Варна.
Специалност Вътрешни болести - 1997 г. - гр. София. Работила ЦСМП - гр. Бургас, Работи в университетска болница Дева Мария, Терапевтично и кардиологично отделение. През 2018г. защитава специалност "Кардиология" в МУ Варна


д-р Марияна Контева - кардиология, инвазивна кадиология

д-р Марияна Контева

Завършила е медицина през 1993 г. в МУ-София. Първата си специалност „Вътрешни болести” придобива през 1999 г., втората – „Кардиология” – през 2003 г.Специализация „Инвазивна кардиология” в Шарлот, Северна Каролина, САЩ. Работила в Инвазивната лаборатория към Клиниката по кардиология в УНСБАЛ „Св. Екатерина”  и отделението по Кардиология на МБАЛ „Токуда“ - София. От 2006 г. поема управлението на кардио център „Понтика“, по-късно „Аджибадем Сити Клиник“- Бургас,  Д-р Контева е преминала специализирани курсове у нас по „Ендотелна дисфункция”, „Ултразвукова техника в клиничната кардиология”, „Сърдечна недостатъчност”, както и обучение по „Дирекционална-коронарна атеректомия” в Брюксел.  Има завършен курс по модерни методи в инвазивната кардиология в Вашингтон, САЩ, както и специализация в болниците на Токушукай, Япония. Придобила специалности "Ангиология" и "Инвазивна ангиология". С разработки в областта на ендоваскуларната онкотерапия. Първа разработила метода "Ренална денервация".
 


проф. д-р Йото Йотов - Кардиолог

проф. д-р Йото Йотов

Роден на 24.06.1961 г. в г. Бургас. Завършил медицина във ВМИ - Варна през 1988 г. като отличник на випуска. От 1993 г. е асистент в Катедра по кардиология и ревматология, от 1998 г. е главен асистент в същата катедра, а впоследствие и в Катедрата по вътрешни болести. През 1993 г. защитава магистърска степн по епидемиология на незаразните заболявания и биостатистика в Еразъм Университет, Ротердам, Нидерландия. Придобити специалности: вътрешни болести (1994 г.); кардиология (1998 г.) и социална медицина и здравен мениджмънт (2002 г.) През 2007 г. защитава дисертационен труд на тема “ Оценка на глобалния сърдечно-съдов риск за развитие на исхемична болест на сърцето при жени”.


За кабинета

Запази час за преглед