Безкръвно лечение на хемороиди

Написването на тази статия, възникна от нуждата да се обясни по-подробно на нашите читатели методите и техникити при лечението на хемороидалната болест.

Широка гражданственост придоби термина „безкръвна операция”. Трябва да е ясно, че такава операция няма. С този термин се елеметализира доста сложни оперативни техники, понякога и доста рисковани, така че тези операци могат да бъдат и „много кръвни”. По-точен би бил термина безкръвни манипулации, при което техниката е на по-повърхностно ниво, залагащо не толкова дифинитивно излекуване на заболяването.

Специално по хемороидалната болест се използват следните начини на лечение:
- терапевтично – включва диета, локални и перорални медикаменти
- инструментални методи – тук се включват т.н. „безкръвни манипулации”. Кои са те? - Лигатурен метод , при който в основата на хемороидалния възел се поставя еластична бримчица, което води след около 10 дни до некроза и последващо падане на възела.
- Криодеструкции – метод при който хемороидалните възли се унищоват чрез замразяване.
- Инфрачервена коагулация – широко разпространен метод в САЩ, при който се използва инфрачервената светлина за унищожаването (тромбозитане) на вътрешни хемороиди.
- Склеротерапия – Метод, при който се инжектират в основата на хемороидалния възел препарати, които водят до склерозация на възела (метод, който не намери широко приложение, поради редица усложниения и тежкия болеви синдром след манипулацията).
 
Въпреки, че са амбулаторни тези процедури, след манипулациите, пациентите имат определен дисконфорт в зоната на манипулацията, в някои случаи със слузоотделяне, умерено кървене. Не трябва да се забравя, че аналната област е шокогенна зона и различните методики трябва да се прилагат от опитни специалисти и стриктно спазване на индикациите за всеки метод. В МЦ Света София ние прилагаме всички от изброените методи още от 2001г. И имаме много добри резултати.
Преди манипулацията задължително трябва да се проведе преглед от колопроктолог.
Методиката е въведена в МЦ”СВ.СОФИЯ”-Бургас през 2001г.от  Д-р К.Симеонов.