Ехокардиография

Ехокардиографията е метод за диагностициране на сърдечните заболявания с помощта на ултразвук.
 
Ехокардиография позволява да се диагностицират:
-клапни сърдечни лезии, 
-кардиомиопатии, 
-перикардни заболявания, 
-ИБС,
-тумори на сърцето, 
-инфекциозен ендокардит, 
-вродени сърдечни аномалии, 
-дисекация на аортата.

Може да се определи дебелината на междукамерната преграда, свободната стена на лявата камера, размерите на аортата, лявото предсърдие и дясната камера, размерите и обемите на левокамерната кухина и функцията на лявата камера.
 
Съвременната ЕхоКГ включва няколко разновидности:
-Едноразмерна 
- Двуразмерна 
- Доплер ехокардиография в три варианта - с пулсиращ доплер, с продължителна вълна и цветен Доплер.

Едноразмерната и двуразмерната ЕхоКГ дават образа на сърдечните структури и техните движения (морфология и кинетика), а Доплер ЕхоКГ дава представа относно скоростта на кръвотока в точно определено място на сърцето.

Самото изследване протича по следния начин:
-пациент ляга по гръб. 
-Върху гръдния му кош се слага специален гел,след което с местенето на трансдюсер се получава необходимата информация за сърцето.
Възможно е ЕхоКг да се прави преди и след натоварването (Стрес-ЕхоКГ).