Стрес тест

Това е широко използван метод за установяване на състоянието и функционален резерв на сърдечно съдовата система при физическо натоварване.
Заема централно място за доказване на исхемия.
 
Показанията за стрес-тест са:
-неясна гръдна болка;
-доказана исхемична болест на сърцето (за оценка на тежестта и прогозата на заболяването);
-проследяване на ефекта от приложеното до момента лечение;
-артериална хипертония при физическо натоварване;
-сърдечна недостатъчност
 
Работна проба се прави с постепенно повишаване на натоварването на велоергометър или движеща се пътечка-тредмил.През това време лекарят наблюдава за промени в кардиограма, сърдечната честота,кръвно налягане.При промяна в кардиограмата или при появяването на дискомфорт в сърдечната област-изследването се спира.