Психологичен кабинет

В психологичния ни кабинет ще се срещнете с психолога Тоня Филипова. Професионалните ѝ интереси и компетенции са в сферата на психологическото консултиране и подкрепа при кризи, рискове, девиации в поведението; когнитивно-поведенческа терапия при личностни разстройства, депресии, тревожни разстройства, зависимости, психогенни хранителни разстройства; психологическа подкрепа и ресоциализация на деца в риск, консултиране на деца и юноши с емоционални проблеми.
Йога и медитация.

Образование

Завършва с отличен успех ПУ "Паисий Хилендарски" и притежава магистърска степен по Психология, специалност Приложна психология.

Квалификации

  • Професионална квалификация - курс Връзки с обществеността, мотивация и качество на живот, Военна академия "Г.С. Раковски"- курс, завършен с отличен успех;
  • Обучителен курс Психотерапия, център Амарна за психологически тренинги и консултации;
  • Курс по когнитивно-поведенческа терапия, Институт за екология на мисленето, София;
  • Сертификат от Българска асоциация по когнитивно-поведенческа терапия;
  • Член на Дружеството на психолозите в България.

Биография

Професионалният път на Тоня Филипова като психолог започва в МЦ "Ендо Мед" Пловдив. Продължава в МЦ "Inspiro" София, МЦ "Клиника Нова" Варна, в МБАЛ "Уни Хоспитал" Панагюрище и МЦ Панагюрище, както и в УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" и МБАЛ "Сърце и Мозък" Бургас. Към момента е част от екипа специалисти на МБАЛ Дева Мария и МЦ Св. София Бургас.