Кабинет по майчино и детско здраве

В медицински център "Света София" функционира Кабинет за майчино и детско здраве, в което бременни жени и новородили могат да запазят час за индивидуална лекция в някой от долупосочените модули. Лектори в Кабинета по майчино и детско здраве са акушерки от отделенията по "Акушество и гинекология" и "Неонатология" в университетска болница "Дева Мария" в Бургас.

Час за лекция се запазва на телефона на регистратура 056 845083

МОДУЛИ:
I    модул  - Нормално раждане,кога да тръгнем към родилния дом.,епидурална анестезия
II   модул- Секцио цезареа,раздвижване и хранене
III  модул – Как да подготвим дома си за новороденото бебе
IV   модул – Първи грижи и хигиена на новороденото у дома

V    модул – Кърмене- първи стъпки и грижи за гърдите
VI   модул - Адаптация, промени в организма на бебето след раждане и спешни състояния при новороденото
VII  модул – Масажи и гимнастика -кога и как да започна
VIII модул – Захранване на бебе


Лекциите се провеждат срещу заплащане и са с времетраене 1 ч.