Образна диагностика

В кабинета по образна диагностика се извършват следните изследвания:
 

  • рентгенографии на глава, тяло и крайници
  • ехографии на коремни органи и повърхностни структури /щитовидна жлеза, млечна жлеза/
  • мамографии

В медицински център „Света София“ работи модерният дигитален мамограф Philips MicroDose L30, който гарантира прецизен образ с минимално йонизиращо лъчение. Мамографът е проектиран така, че да осигури високата пропускателна способност, необходима за най-високо качество на изображението, като същевременно щади максимално здравето на пациентките, благодарение на по-ниските дози радиация.


Кабинетът по образна диагностика работи с НЗОК.