Педиатрия

Педиатрията е специалност, която се занимава с проследяване на физическото и нервно-психическо развитие на детския организъм, диагностика и лечение на заболяванията при децата.
Детските болести имат своите особености, отличаващи ги от тези на възрастния човек, което изисква тяхното добро познаване и професионално лечение.