Хирургия

Това е една от най-обширните специалности в медицината, която най-общо се занимава с оперативно лечение на редица заболявания. За извършването на по-големите оперативни интервенции е необходимо болнично лечение, но голяма част от хирургичните проблеми могат да бъдат решени и в амбулаторни условия.
 
Обща хирургия - диагностика и лечение на заболявания, които се лекуват основно оперативно
 

 • Консултации
 • Прегледи
 • Изследвания
 • фибро-гастроскопия /ФГС/ - с кратко определение за всяко изследване
 • фибро-колоноскопия /ФКС/
 • полипектомии
 • вземане на биопсии

 
Манипулации

 • обработка на рани
 • превръзки
 • вземане на биопсии
 • “еднодневна” хирургия
 • инцизии
 • Специализирани дейности:
 • безкръвно лечение на хемороиди
 • гастроскопия
 • колоноскопия