Неврология

Неврологията е наука, която се занимава с нормалните функции и болестните разстройства на нервната система. Изследването обхваща анамнеза, соматичен, неврологичен и психичен статус, а така също редица лабораторни и апаратурни изследвания.
 
Всеки човек може да преживее пристъп от мигрена през даден период от своя живот. По-голямата част от хората преживяват един или два пристъпа и за щастие те не се повтарят повече. При останалите обаче тези пристъпи зачестяват. Понякога те са подложени на пристъпи ежеседмично и това ги причислява към немалката група от болни, страдащи от мигрена. Най-честата клинична картина включва пристъпи от главоболие с продължителност от 4 до 72 часа, едностранна локализация, пулсиращ характер.
 
Най-често срещани заболявания:
 
Дископатия и дискова херния
Дископатията и дисковата херния в лумбалната област заемат най-голям процент от заболяванията на периферната нервна система. В клиничната картина освен болката, засилваща се при кихане и кашляне, може да има сетивни смущения, нерядко и двигателни нарушения, отслабени или липсващи коленен и Ахилов рефлекси.
Съвет: Препоръчват се рентгенографско и томографско изследвания.

Съвет: Консултирайте се с невролог.