Кардиология


Електрокардиограмата (ЕКГ) представлява основен апаратен диагностичен метод при сърдечносъдовите нарушения. Тя отразява сумарната електрическа активност на сърцето в хода на един негов цикъл. Нейното регистриране става с помощта на специални електроди. Най-общо всяка ЕКГ има три основни пункта – Р-вълна (отразява съкращението на предсърдията), QRS-комплекс (представлява камерното съкращение) и Т-вълна (отразява възстановяването на камерите по време на диастолата). Формата и големината на зъбците и интервалите между тях търпят разнообразни нормални и болестни вариации. Освен това типичният вид на така описания синусов ритъм, който е нормален, може да бъде нарушен по различни начини (например от ненормални или ектопични огнища на възбуда), които говорят много неща на специалиста. 
Освен обичайната ЕКГ, често е удачно прилагането и на велоергометрия. Тя се изразява в последователен ЕКГ запис на сърдечната дейност на пациента, докато той кара специално колело. Целта на изследването е да търси болестни ЕКГ белези, които са скрити при нормалното състояние и се провокират от натоварването. Има обаче в пациенти в тежко сърдечно състояние или с диабет и други сериозни съпътстващи болести, при които съществува повишен риск при извършването на велоергометрия, поради което тя при тях не се прави
 
Ехокардиограма
Това е метод за диагностициране на сърдечните заболявания с помощта на ултразвук.
 
Ехокардиография позволява да се диагностицират:
 • клапни сърдечни лезии,
 • кардиомиопатии,
 • перикардни заболявания,
 • ИБС,
 • тумори на сърцето,
 • инфекциозен ендокардит,
 • вродени сърдечни аномалии,
 • дисекация на аортата.
Може да се определи дебелината на междукамерната преграда, свободната стена на лявата камера, размерите на аортата, лявото предсърдие и дясната камера, размерите и обемите на левокамерната кухина и функцията на лявата камера.
 
Стрес- тест
Това е широко използван метод за установяване на състоянието и функционален резерв на сърдечно съдовата система при физическо натоварване.
Заема централно място за доказване на исхемия.
 
Показанията за стрес-тест са:
 • неясна гръдна болка;
 • доказана исхемична болест на сърцето (за оценка на тежестта и прогозата на заболяването);
 • проследяване на ефекта от приложеното до момента лечение;
 • артериална хипертония при физическо натоварване;
 • сърдечна недостатъчност
Работна проба се прави с постепенно повишаване на натоварването на велоергометър или движеща се пътечка-тредмил.През това време лекарят наблюдава за промени в кардиограма, сърдечната честота,кръвно налягане.При промяна в кардиограмата или при появяването на дискомфорт в сърдечната област-изследването се спира.