Белодробни болести

Фибробронхоскопия е ендоскопско изследване нa белите дробове, което се извършва с помощта на фибробронхоскоп – това е уред с влакнеста оптика, чиято осветителна система е далече от пациента и се избягва загряването както на апарата, така и на тъканите. Дава информация за състоянието на бронхиалното дърво, наличието или липсата на патология от белите дробове или съседни органи, дава възможност на биопсии и прецизно определяне на диагнозата. 
Прилага се по показания при почти всички белодробни заболявания
Изследването се извършва с локална анестезия, за да се подтисне кашличния рефлекс и за да се избягнат усещанията за дискомфорт. Обща анестезия не се използва, защото спира дишането.
 При умело провеждане на фибробронхоспията рисковете са минимални, за разлика от ригидната бронхоскопия, която се прилага рядко.