Гастроскопията е част от езофагогастродуоденоскопията-изследване чрез което се прави щателен оглед на хранопровода, стомаха и дванадесетопръстника.
Изследването се извършва посредством тънка тръба, въведена през устата (т.нар. горна ендоскопия).

Горна ендоскопия се провежда с цел диагностициране заболявания на хранопровода, стомаха и дуоденума. Такива заболявания са гастроезофагиален рефлукс, езофагит, язвена болест, доброкачествени и злокачествени новообразувания.
Лекарят може да назначи изследването при оплаквания от болки в горната част на корема, тежест след нахранване, гадене, повръщане, затруднение при преглъщане и др.
 

 • В началото на изследването се впръска локален анестетик в устата и гърлото. При необходимост изследването се провежда под обща анестезия и обезболяване. 
 • В устата се поставя подложка, която предпазва ендоскопа при въвеждането му. Дишането не се затруднява при провеждане на процедурата.
 • Възможно е в началото да се провокира известен дискомфорт-чувство на гадене и позиви за повръщане с преходен характер. 
 • Ендоскопът преминава последователно през хранопровода, стомаха и дванадесетопръстника и се осъществява техния оглед. 
 •  

Каналите на ендоскопа позволяват въвеждането на различни инструменти с чиято помощ се осъществяват лечебни процедури.такива са:

разширяване при стриктури на хранопровода. Това е наличието на твърда и нееластична тъкан-фиброза, при което хранопровода се стеснява и се затруднява преминаването на храна и течности през него.
биопсия- вземане на малки късчета от лигавицата на съответните органи, които се наблюдават под микроскоп от хистолог.
отстраняване на доброкачествени новообразувания (полипи)
по преценка спиране на кървене при язвена болест 

 
Колоноскопия - изследване, при което през ректума в дебелото черво се въвежда фиброоптичен апарат.
това позволява оглед на лигавицата и взимане на биопсия за морфологично изследване на патологични лезии.
 
Колоноскопия се прави при:

 • наличие на кръв в изпражненията.
 • коремна болка.
 • диария.
 • редуване на запек с диария.
 • патологична находка при иригография или друго образно изследване.
 • предходна полипектомия.
 • скрининг за формации на дебелото черво.

Преди изследването се осигурява мониториране на дишането, артериалното налягане и сърдечната дейност.
Пациентът се привежда под венозна анестезия. 
Преди и по време на манипулацията се правят необходимите вливания.
Пациентът се поставя най-често в странично положение.
След дигитално ректално туширане през аналното отвърстие се въвежда фиброоптичния апарат.
С негова помощ става достъпна за оглед лигавицата на дебелото черво по цялата му дължина. 
В каналите на апарата могат да се въвеждат различни инструменти с цел – коагулация, биопсия, полипектомия и др.