Уважаеми потребители, уважаваме поверителността на всеки един от Вас, затова бихме желали да Ви информираме за начина, по който използваме Вашите лични данни.

Не забравяйте, че когато ни предоставяте Вашите лични данни,приемаме, че това е извършено доброволно и предоставяте съгласие за разкриването им в съответствие с указаното в настоящите правила.

Кой отговаря за личните данни, събирани на този сайт?

Вашите лични данни подлежат на крайно управление от МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „СВЕТА СОФИЯ“ ООД, гр. Бургас ул. Възраждане 13, ЕИК 102697008

DPO: Станимир Калчев, email: s.kalchev@saintsofia.com

Какво регулират настоящите правила за поверителност?

Целта на настоящите правила за поверителност е те да Ви информират относно използването на Вашите лични данни, които се събират при посещението Ви в нашия сайт.

Цели, за които се събират Вашите лични данни

Чрез информационната платформа на медицински център „Света София“, наричана за краткост „сайт“, събираме и използваме лични данни (включително име, адрес, телефонен номер, имейл, за да предоставим поискана от Вас информация или заявена услуга. Събираме, използваме и обработваме целенасочено лични данни на деца на възраст под 16 години само след изрично желание на родителя или настойника. Вашите данни могат да бъдат използвани още за:

 • За запазване на час посредством онлайн програмата ни
 • За обработка на заявление за услуга
 • За запитвания относно нашата дейност
 • За приемане и отговаряне на жалби и запитвания
 • За обратна връзка

Ако в даден момент желаете да прекратите съгласието си за използване на Вашите данни, можете да се свържете с нас и да упражните Вашето право да бъдете забравени. Ние уважаваме конфиденциалността и осигуряваме постоянна защита на Вашите права на поверителност. Няма да разкриваме без Ваше разрешение каквито и да е данни, които могат да разкрият личността Ви, освен ако не сме задължени да го направим по закон (във връзка със съдебна процедура или с цел предотвратяване на престъпление). Лични данни могат да бъдат разкрити и при необходимост от защита и/или съдебна защита на нашите права, имущество или лична безопасност , както и тези на нашите потребители  или други физически лица.

Събиране на данни, които са анонимни

Възможно е да се извърши автоматично събиране на данни, които са анонимни

Комуникация между Вас и нас

В случай, че посредством комуникацията между потребителите и администраторите на сайта се разкрият доброволно лични данни, то те ще бъдат използвани спрямо настоящите правила за поверителност. Не можем да контролираме и не носим отговорност, в случай, че разкриете своите лични данни чрез настоящия сайт на трети лица. Съветваме Ви да бъдете внимателни какви лични данни предоставяте.

Защита на Вашите лични данни

Използваме специализирани софтуери с цел защита на Вашата поверителност срещу неупълномощен достъп и неправомерно използване на личните Ви данни.

Права на собственика на лични данни, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент

Всеки субект има право на:

 • Прозрачна информация, комуникация и условия за упражняването на правата на субекта на данни
 • Информация, предоставяна при събиране на лични данни от субекта на данните
 • Информация, предоставяна, когато личните данни идват от субекта на данните
 • Право на достъп на субекта на данните
 • Право на коригиране
 • Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“)
 • Право на ограничаване на обработването
 • Задължение за уведомяване при коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването
 • Право на преносимост на данните
 • Право на възражение и автоматизирано вземане на индивидуални решения
 • Автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране

Правила за „бисквитки“

Базирайки се на добрите практики в електронната комуникация, ние използваме бисквитки, за да научим повече за начина, по който си взаимодействате с нашето съдържание и да го подобрим, в случай на проблем.  Бисквитките събират информация за браузера, който използвате, запомнят Вашите предпочитания, като например език и ги активират по подразбиране всеки път, когато посетите нашата информационна платформа.

За някои от функциите на нашата платформа използваме трети лица, като например YouTube. Тези връзки могат да съдържат бисквитки на третите лица. Информация за бисквитките, които те използват, ще намерите на техните уеб сайтове.

Изменения на настоящите правила

Запазваме си правото да изменяме настоящите правила за поверителност винаги когато има необходимост от това. Ако извършим съществени промени, ще бъде публикувана информация за това на първа страница на нашата информационна платформа .

Как да се свържете с нас?

В случай на необходимост, моля да се свържете с нашия отдел за поверителност на 056 845 083

 

Запази час за преглед