Кабинет Вътрешни болести
д-р Ангелина Скръчкова - Терапевт
 
Завършва ВМИ - Варна.
Специалност Вътрешни болести - 1997 г. - гр. София. Работила ЦСМП - гр. Бургас, Работи в МБАЛ Дева Мария, Терапевтично и кардиологично отделение
 
д-р Таня Василева - терапевт
 
Завършва ВМИ - Варна.
От 1992 г . с придобитата специалност "Вътрешни болести".  Работи в МБАЛ Дева Мария, Терапевтично и кардиологично отделение
 
д-р Даниела Ватева - Терапевт
 
Завършила МУ в гр. Варна - 1994 г., специалност Медицина.
През 2006 г. придобита специалност "Спешна медицина".
Работила в ЦСМП гр. Бургас, ТКО към МБАЛ гр. Бургас.
 
д-р Светла Стамова - Терапевт- нефролог
 

Висше образование – МА, ВМИ гр. Варна

Квалификации: Придобита специалност Вътрешни болести – МА гр. София - 1990г. Придобита втора специалност – Нефрология – МУ гр. София – 2004г.

Първо ниво сертификат „Абдоминална ехография”, МУ, гр. София, БА по УЗ в медицината 2005г.

Второ ниво сертификат “Doppler US – Renal and urinary tract disorders”, МУ, гр. София 2005г.

Кариера: МЦ”Света София”, МБАЛ „Дева Мария”;

МБАЛ-Бургас – Старши лекар ЦХДИН 2002/2007г.; Началник сектор Нефрология, ЦХДИН 2000/2002г; Ординатор терапевт ЦХД 1990/2000г;

МБАЛ-Ямбол – Ординатор терапевт ЦХД 1887/1990г.

Член на GMC, UK – Full registration and license.  

 
Кабинет Кардиология
д-р Злати Русев - Кардиолог
 
Завършва ВМИ - София.
Има придобита специалност по Вътрешни болести и специалност Кардиология.
Работил е като лекар в селски район, като кардиолог в сърдечно интензивно отделение в гр Бургас.
 
д-р Елена Дочева - кардиолог
 
Завършила Медицински институт във варна през 1987г.
Придобта слециалност Вътрешни болести през 1999г.
Придобита специалност Кардиология през 2001г.
От 2002г. работи като неинвазивен кардиолог в СБАССЗ "Света Екатерина".
Консултант в МБАЛ Дева Мария и МЦ Света София
 
Наред с лечението на артериална хипертония и ритъмните нарушения, се занимава изключително с ехокардиографии, тъканен доплер и лечение на напреднана сърдечна недостатъчност, чрез ресинхронизираща терапия.
 
 
Кабинет Ендокринология
д-р Лъчезар Лозанов - Ендокринолог
 
Завършил е медицина през 1992 г. в Медицински университет- гр. София. Има две специалности- „Вътрешни болести” /1999 г/ и „Ендокринология” /2002 г/. Първите три години от кариерата си работи в кардиологично отделение в екипа на акад. Чудомир Начев, МУ- София. През 1995 г. започва работа в Университетската специализирана болница за активно лечение по ендокринология /УСБАЛЕ/ „Академик Иван Пенчев”. Там има 11 годишен опит, натрупан в клиниките по хипофизни, надбъбречни и гонадни заболявания, както и в лечението на болестите на щитовидната жлеза и захарният диабет. Завежда кабинет по „Ендокринни хипертонии и холтер мониториране на артериалното налягане и сърдечната дейност”. От 2006 г. досега е Завеждащ сектор по ендокринология към Вътрешно отделение на МБАЛ Токуда- София. Активно работи ехография на щитовидната и околощитовидните жлези. Участвува в научно-изследователска дейност в областта на ендокринологията и съставяне на учебни помагала по клинични проблеми на ендокринологията. Има сериозни интереси в изучаване и лечение на наднорменото тегло и затлъстяването. Член на Българското дружество по енодкринология, член на Асоциацията по ендокринни хипертонии и член на Европейското дружество по изучаване на захарния диабет  (EASD).
 
Кабинет Неврология
д-р Стойка Узунова - Невролог
 
Завършва ВМИ - Пловдив.
В момента работи в МЦ "Св. София" като невролог - клиницист и извършва доплер-сонографски изследвания.
Преминала е квалификационни курсове по съдови заболявания, спешна неврология, интензивно лечение в неврологията, новости в лечението на епилепсията и паркинсонизма, съвременно лечение на миастенията, клинична електромиография, ултразвукова диагностика в неврологията. Притежава общ медицински стаж 37г. като 32 години от тях в областа на неврологията. В продължение на 15 г. е завеждащ Н.О. към ПОБ - Бургас, областен невролог и методичен ръководител.
 
д-р Цветана Асеникова - Невролог
 
1988г. завършила образователно-квалификационна степен магистър-лекар във ВМИ Варна
1994г. Призната специалност по Нервни болести.
1995 - 2010г. Ординатор-невролог в МЦ Света София - Бургас
от 2005г. Специалист-невролог в МЦ Света София - Бургас
2009г. Преминала курс по Доплерова сонография при проф. Шотеков и Доц. Василева и призната правоспособност по Ултразвукова диагностика на нервната система.
2010г. Преминала курс по Електромиография при Проф. Ишпекова и призната правоспособност по електромиография.
2008г. сертификат от Българската асоциация по невроонкология.
Участие в конгреси, квалификационни курсове, симпозиуми и научни конференции:
- Интернационален Дунавски симпозиум по неврологични науки.
- Конгреси по неврология.
- Национална конференция по проблемите на епилепсията при деца и възрастни - диагностика и лечение.
- Национална конференция по Епилепсия и пароксизмални състояния.
- Национален семинар за мястото на класическите антиконвулсанти в лечението на Епилепсията.
- Национална конференция по проблемите на Мозъчнно-съдовата болест.
- Национална конференция по патофизиология и лечение на болката.
- Национална конференция за насърчаване на изследванията на редки болести в страните от Източна Европа.
- Тематични лекционни курсове.
 
Кабинет Детска ендокринология
Проф. д-р Виолета Йотова - Детски ендокринолог
 
Завършила ВМИ Варна 1988 г.
Специализира в Ротердам - Холандия и Единбург - Великобритания. Преминава следдипломни курсове в София, Мастрихт - Холандия, Верона - Италия, Единбург - Великобритания, Варна и Бистрица.
Член е на Българска асоциация по педиатрия, Българско дружество по ендокринология, Българско дружество по детско-юношеска ендокринология, Българска асоциация по ултразвук в медицината, БОСАРД, ИСПАД,ЕСПЕ.
Участва в множество конгреси общо 30 у нас и 19 в чужбина. Има общо 142 публикации като 5 от тях са в чужбина и дисертация за научно-образователна степен "Доктор".
Работила е в ОРБ-Бургас и преподава в МУ като главен асистент.
 
Кабинет Офталмология
д-р Славей Славов - Офталмолог
 

 

Завършва медицина в Медицинска Академия гр. София –  специалност очни болести.
 
Кабинет Гастроентерология
д-р Здравко Андронов - гастроентеролог
 
Завършва ВМИ - София.
Специалист по вътрешни болести - 1972 г. Специалист - гастроентерология - 1975 г. Консултант по гастроентерология в Окръжна болница до 1980 г. Завеждащ 2-ро вътрешно отделение с профили по гастроентерология и хематология до 2000 г.
Завършил курсове към ИСУЛ - София по Гастроентерология, по Диететика и по Долна ендоскопия - ректо и фибро - колоно скопия.
Преподавател по Вътрешни болести и Медицинска фармакология в Институт за здравни кадри в продължение на 12 години.
 
 
доц. д-р Миглена Георгиева, дм - Детски гастроентеролог
 
МБАЛ „Св.Марина” Варна
Многопрофилна специализирана детска клиника
 
Специалност по педиатрия от 1992г.
Специалност по детска гастроентерология от 2005г
 
Интереси – Helicobacter pylori инфекция, хронична чернодробна болест, хранителна алергия, пробиотици и тяхното място в лечението на гастроинтестиналните заболявания, болести на панкреаса, хронична диария
 
Над 150 публикации и участия у нас и в чужбина в областта на детските болести и детската гастроентерология
Консултации по педиатрия, детска гастроентерология, хранене, абдоминална ехография
 
Кабинет Уши Нос Гърло
д-р Еделвайс Шивачев - УНГ
 
Завършва Медицинска Академия през 1980 г.
През 1982 г. започва специализация в отделение Уши - Нос - Гърло в окръжна болница - Шумен. През 1991 г. защитава специализация по УНГ в ИСУЛ - София.при проф. Г. Георгиев и проф. Д. Димов. Работил е като общопрактикуващ лекар и специалист по УНГ в различни градове в страната и чужбина.
 
 
д-р Стоян Стоянов - УНГ
 

Д-р Стоянов е завършил медицина през 1991г. в МУ Пловдив. Придобива специалност по УНГ в МУ София през 1997г. Притежава сертификат за извършване на високоспециализирани дейности. Професионалната му насоченост е в следните направления:

-          Отоневрология

-          Фониатрия

-          Онкология

Към момента работи в МТБ  гр. Пловдив и УМБАЛ „Св. Георги” гр. Пловдив – УНГ клиника.

Всеки желаещ да се запише за преглед може да се обади на тел: 056/845081

 

 

 
Д-р Марян Димоски - УНГ
 
 Завършва медицина в Медицински университет "Проф.Д-р Параскев Стоянов"- Варна през 2006.
Специализира в МБАЛ "Св. Анна" Варна-МУ Варна 2008-2012.
Основен курс и придобита специалност УНГ МБАЛ"Царица Йоанна "- ИСУЛ 2012г.
Работил в  СБАГАЛ "Майчин дом "- Варна
 
Кабинет Гинекология
д-р Мирослав Минчев - акушер-гинеколог
 
Д-р Минчев е акушер-гинеколог от 1992г. като специалността си придобива в болница Шейново – София. От 1987 до 2008г. е бил акушер-гинеколог в Отделение по Акушерство и Гинекология в ОРБ-Ст. Сагора. От 2008г до постъпването му в МБАЛ „Дева Мария” през май 2012г. е работил като акушер-гинеколог в МБАЛ „Св. Ив. Рилски” – Ст. Загора.
 
Д-р Ангел Недялков - акушер-гинеколог
 
Д-р Ангел Недялков е специалист по акушерство, гинекология и репродуктивна медицина.
 
През 2001г. завършва медицина в МУ Плевен, работи и специализира акушерство и гинекология в същата болница. Работил е 5г. в Майчин Дом – Варна. От месец април 2013г. започва работа като специалист в АГ отделението на МБАЛ „Дева Мария” Бургас.
Допълнителните квалификации които придобива, са в областта на: ултразвукова фетална морфология, 3D и 4D ехография, ендокринологична гинекология.
Професионалните му интереси са насочени към диагноза и лечение на стерилитетни двойки, проследяване на бременност и раждане. В сферата на гинекологията – диагноза и лечение на предракови заболявания, минимално инвазивно оперативно лечение, оперативно лечение на доброкачествени гинекологични заболявания.
 
д-р Сибел Татарова - акушер - гинеколог
 
-р Сибел Татарова е специалист по акушерство, гинекология и репродуктивна медицина. Завършила е медицина в МУ Плевен през 2002г. Придобива специалност акушерство и гинекология и работи като АГ лекар в УМБАЛ – Плевен. От април 2012г. започва работа в АГ отделението в МБАЛ „Дева Мария”. Допълнителна квалификация по ултразвукова и доплерова диагностика в акушерството и високорискова бременност в Германия.
 
 
д-р Веселин Димитров - акушер-гинеколог
 

Завършил Медицински университет-Варна през 1993г.Придобита специалност по Акушерство и гинекология и репродуктивна медицина към МУ-София през 2006г.Интереси в областта на скрининга на онкологични гинекологични заболявания.Проведени курсове с придобити сертификати за правоспособност-колпоскопия,оперативна гинекология и хистероскопия-гр.Плевен;допълнителен квалификационен курс по хистероскопия-гр.Бари(Италия);гинекологична ендокринология,ултразвукова и доплерова диагностика в АГ-СБАЛАГ"Майчин дом"-София;ултразвукова диагностика на заболяванията на млечните жлези-НОЦ-София;диагностика на злокачествените заболявания на яйчниците-Дъблин(Ирландия);Член на Европейската асоциация по онкогинекология-ESGO.

 
Д-р Веселина Костова - акушер-гинеколог
 
Д-р Веселина Костова- специалист по акушерство, гинекология и репродуктивна медицина. Завършва медицина през 2006г. В МУ гр. Пловдив.
Работи и специализира Акушерство и гинекология в АГ к-ка на УМБАЛ „Свети Георги“ гр. Пловдив от 2009г. до 2013г.
Допълнителни квалификации:
- колпоскопия- МУ гр. София.
-Ултразвук /основно ниво/- МУ гр. Пловдив
- Хистероскопия и лапароскопия- МУ гр. София
- Ендоскопска гинекологична хирургия- първо ниво МУ гр. Плевен
 
 
 
Кабинет Пулмология
д-р Бранимир Цанков - Пулмолог и интернист
 
Завършва ВМИ-Варна.
Има призната специалност по вътрешни болести и специалност по белодробни болести (пулмология) и притежава правоспособност по бронхология.
Работил е като началник на Пневмологично отделение в Специализирана Белодробна Болница - Бургас. Двукратна специализация в киника по пулмология в Швейцария.
 
Кабинет Хирургия
д-р Кирил Симеонов - Хирург
 
Завършва висшето си образование във  ВМИ-Варна.
Специализирал е в горна и долна ендоскопия на хранителната система и колопроктология (хирургия на дебелото черво и ректума) във Варна при професор Темелков. Провел е квалификационен курс по "Ендоскопия на бронхиалното дърво " при доц. Ганев Катедра по белодробни болести към МИ - Варна. Има придобита специалност по Хирургия.
Работил е като ординатор - хирург в Хирургично отделение при ОРБ - Търговище и като ординатор хирург в Хирургично отделение с детски сектор при МБАЛ - Бургас.

Въвежда в град Бургас "безкръвните" операции на хемороиди.
- КРИО деструкция /замразяване/
- БАНДИНГ техники /връзване/
- Лазерна деструкция

Разработва и въвежда ендоскопското премахване на полипи на дебелото черво, ректума, стомаха.
 
д-р Янка Димчева - Хирург
 
Завършва висшето си образование в МУ - Варна.
Има придобита специалност Хирургия.
Работила е като лекар  в Отделение за хемодиализа към Общинска болница - гр.Средец, в хирургичен кабинет в 28-ма поликлиника - София, като ординатор в хирургично отделение в Общинска болница - гр.Средец, като хирург в  МБАЛ - Бургас.
Следдипломна квалификация по лапароскопска  (безкръвна) хирургия в Университетска болница "Александровска" - гр. София.

 
д-р Евгени Гяуров - Онкохирург
 
Завършва Медицински Университет гр. Варна – 1996г. През 2002г. защитава специалност обща и висцерална хирургия. 2007г. – Медицинска онкология в Национален Онкологичен Център гр. София. В момента практикува диагностика и лечение на туморни заболявания в Комплексен Онкологичен Център гр. Бургас, както и амбулаторна хирургия  в МЦ „Света София”.
 
д-р Георги Зафиров - хирург
 
 Д-р Георги Зафиров –специалист хирург в МБАЛ „Дева Мария” . Той е завършил ВМУ Ст. Загора, където придобива специалност „Обща хирургия”. Следдипломната му квалификация е в сферата на долнта ендоскопия и лапароскопската хирургия. От 2012г. работи лапароскопска хирургия в Hull East Yorkshire и Университетската болница на Уелс и Лийдс, както и в Кралската болница на Великобритания. Като част от екипа на болница Барлбороу в Честърфилд активно участва в приема, профилактика и лечение на пациенти.  Д-р Зафиров е специализиран в лапароскопска или миниинвазивна хирургия.

От месец септември 2013г. работи в хирургичното отделение на МБАЛ "Дева Мария". 

 
Йонко Георгиев - хирург
 
 Д-р Йонко Георгиев е роден през 1982г. Завършва медицина в МУ Пловдив през 2007г. Има призната специалност по хирургия, като е специализирал в базата на Първа Хирургична Клиника на Университетска Болница Стара Загора. Има опит в диагностиката и лечението на заболяванията на храносмилателния тракт. Публикации в специализирани хирургични списания и доклади на национални хирургични форуми.
 
Кабинет Урология
д-р Георги Георгиев - Уролог
 
1998 г. Завършил висше мед. Образование – МУ гр. Варна
Понастоящем работи в МЦ Света София и в МБАЛ Бургас - Урологично отделение.
 
Кабинет Дерматология
д-р Румяна Капкова - дерматолог
 
Завършва висшето си образование в ВМИ - Варна.
Преминала е квалификационни курсове по медицинска козметика, приложение на лазерите в дерматологията, съвременно лечение на някои хронични кожни и венерически болести. Има придобита специалност по кожни и венерически болести.
Работила е като терапевт и завеждащ кабинет по кожни и венерически болести и управител в Общинска болница - гр. Средец, като дерматолог в МЦ 3 - Бургас.
 
Кабинет Ортопедия
д-р Димитър Илиев - Началник Ортопедично отделение
 
1982 г. Висше образование - МА ВМИ - гр. Варна.
1987 г. Придобита специалност - МА София по ортопедия и травматология.
Професионална заетост:
От 1982 г. лекар - ортопед в МБАЛ - Бургас
2000 г. Началник Ортопедично отделение в МБАЛ Бургас
2002 г. Изпълнителен директор в МБАЛ Бургас
2004 г. Ортопедична практика в МЦ "Света София" Бургас
Допълнителна квалификация:
1984 г. Спешна оперативна травматология в НИСМ "Н. И. Пирогов" София
1985 г. Оперативна ортопедия - ИСУЛ София
1987 г. Възстановителна хирургия на горен крайник - МА НИОТ - София
1988 г. Оперативно лечение при вродени и придобити деформации на долни крайници
1990-91 г. Ендопротезиране на тазобедрени стави в МА НИОТ София
1995 г. Хирургия на гръбначен стълб в МА НИОТ - София
2003 г. Сонография /ехография/ на тазобедрени стави при новородени
От 2000 г. активен член на Европейската асоциация по ортопедия и травматология
.
 
д-р Петър Чаракчиев - Ортопед-травматолог
 
Завършил висше медицинско образование във  ВМИ - гр. Варна през 1987 г.
Призната диплома за специалност хирургия от МУ гр. София през 1993 г.
Придобита специалност по Ортопедия и травматология през 1996 г.
Специализация по артроскопия на коляното в гр. Плевен под ръководството на доц. Аспарухов.
 
д-р Стоян Минчев - Ортопед-травматолог
 
Завършил ВМИ гр. Варна през 1986 г. Придобил специалност по ортопедия и травматология през 1994 г.
През 2001 г. завършва квалификационен курс - Микроинвазивни методи в ортопедията и травматологията при доц. Попова, 
2010 г. - квалификационен курс, ендопротезиране на тазобедрена става - проф. Аспарухов.
 
Кабинет Педиатрия
д-р Мария Джендова - Педиатър
 

 

Завършва медицина в МУ

гр. Варна през 1983г. Придобива специалност педиатрия през 1989г. Работила е в Детско отделение на МБАЛ Бургас.
 
д-р Димитрина Ангелова - педиатър
 
През 1987 г. завършва Медицински Университет гр. Варна
- 1996 г работи като педиатър в МБАЛ Бургас
- от 2002 г до момента работи като ОПЛ с педиатрична насоченост и консултиращ педиатър  в Медицински Център „Света София”
- от 2002 г е дипломиран хомеопат
 
 
Кабинет Стоматология
д-р Петя Михайлова - Стоматолог
 
От 1975 до 1998гг. – Стоматологичен факултет София От 1981 до 1993г. Работи като стоматолог в Окръжна стоматология През 1985г. Защитава специалност по поливалентна стоматология в София От 1993 до 2000г работи в частен стоматологичен кабинет в Бургас От 2003г до 2007г. Живее и работи в Холандия От 2003 до 2005г. Защитава българската си диплома в Утрехт – Холандия През 2006г. Получава диплома от университета в Амстердам В периода 2002-2007г. Практикува в университетската поликлиника в Утрих От март 2007г. Работи като стоматолог в Медицински Център “Света София” – гр. Бургас
 
Д-р Мирослав Моров - стоматолог
 
 
Завършил Факултета по Дентална Медицина в град Пловдив през 2008г.
към Медицински Университет Пловдив. От 2008-2012г.практикува в елитни стоматологични клиники в гр.Бургас.
От 2012г. Се присъединява към екипа на МЦ,,СВЕТА СОФИЯ‘‘
Преминати курсове по Естетично директно възстановяване,Ендодонтско лечение на
коренови канали ,Възстановяване с керамични фасети и корони.
Езици- руски и английски
 
Кабинет Образна диагностика
д-р Бисерка Доманова - рентгенолог
 
Завършва висшето си образование в МА - София и има призната специалност по рентгенология.
Преминава курсове по квалификация по ехография в МА - София, ангиография в МА - София и 3-та градска болница - София, мамография - Онкологичен институт - София, компютърна томография - МИ - Плевен, магнитно-резонансна томография в Правителствена болница - София и Мьорс - Германия.
Работила е в Рентгеново отделение на Окръжна болница - Бургас и Транспортна болница - Бургас. По настоящем работи в Рентгеново отделение на МЦ "Св. София".
 
Кабинет Съдова хирургия
проф. Тодов Захариев, дмн - Съдов хирург
 
Проф. д-р Тодор Т. Захариев, дмн, началник клиника по съдова хирургия и ангиология при Университетска болница “Св.Екатерина” - София.
Национален консултант по съдова хирургия.Специализирал съдова хирургия в най-престижните клиники в тази област: Болницата “Св. Томас”, Лондон; Каролинския медицински център в Шарлът, САЩ; Провидънс Харт Институт в Колумбия, САЩ; Университета на армията на САЩ в Бетезда, Мериленд.
През 2000 г. защитава докторска дисертация на тема “Хирургично лечение на мултифокалната атеросклероза”, след което е избран за професор.
Спечелил си е славата на най-пишещият хирург, защото има над 200 научни публикации и съобщения в наши и чужди научни издания и форуми, както и 7 учебника. Избран е в редакционните колегии не само на българските научни списания по хирургия, но и на най-авторитетното американско издание по темата - “Кърънт Сърджъри”.
 
д-р Борислав Денчев - Съдов хирург
 
Завършил Варненски Медицински Университет през 1998 г. През 2005 г. придобива специалност "Хирургия" под ръководството на проф. д-р Темелко Темелков, дмн. От 2009 г. е правоспособен съдов хирург  след специализация в УНСБАЛ "Света Екатерина" гр. София под ръковоството на проф. Тодор Захариев, дмн. Притежава  професионална квалификаци за високоспециализирана дейност "Ултразвукова съдова диагностика".
 Десет годишен преподавателски стаж в МУ - Варна, Катедра Хирургични болести. За този период 20 публикации в български и международни списания и около 30 участия в научни конгреси, конференции, форуми и симпозиуми. От 2009 г. започната процедура за дисертационен труд по Съдова хирургия към МУ - София, Катедра Сърдечно-съдова хирургия.
 
Членства:
- Българско хирургично дружество,
- Българско национално дружество по ангиология и съдова хирургия,
- Българска асоциация по гръдна сърдечна и съдова хирургия,
- Българско дружество по ендоваскуларна терапия,
- European society for vascular surgery
 
Участвал в:
- European society  for organ transplantation - 14 Congress - Paris - 30.08-02.09.2009
- ІІІ национален конгрес по гръдна, сърдечна и съдова хирургия,
- следдипломно медицинско обучение и скрининг на пациенти с Хронична Венозна Недостатъчност,
 
 
Д-р Тодор Драганов - съдов хирург
 
През 1991г. завършва медицина във ВМИ - Плевен, а през 1997г. придобива специалност Хирургия във ВМИ-София.
От 1992 до 2000г. работи като ординатор-хирург в ОТОБ гр. Горна Оряховица.
От 2000 до 2008г.работи като специалист хирург в МЦ Здраве - Павликени
От 2009 до 2012г. - клиничен ординатор в Клиника по Съдова хирургия и ангиология на СБАЛССЗ Св. Екатерина - гр. София.
Участие в конгреси, квалификационни курсове и симпозиуми:
- Конгрес по Съдова хирургия
- Удостоверение за следдипломна квалификация по долна ендоскопия
- Удостоверение за следдипломна квалификация по абдоминална ехография
- Специализация за лечение на хемороидална болест с Ruber Вand Ligatio - Онклиник - Букурещ 2009г.
- Postgraduate education by the Biolitec biomedical tehnology GmbH Yena Germany - Using the Diod laser in the Endovenous Laser Treatment - 2011 Budapest
 
Кабинет Диетология
д-р Мария Николова - диетолог
 
 Доктор Мария Николова е завършила медицина през 2004 година в Медицински Университет – София, като 2001 – 2002 година се е обучавала в Медицински Университет – Виена, Австрия. Специалност „ Хранене и диететика” е защитила през 2008 година в МУ – София. От 2005 година работи в Катедра „Хигиена, Медицинска Екология и Хранене” към МУ – София като асистент, старши и главен асистент. Обучава студенти по медицина, дентална медицина и фармация по хранене и хигиена. Участвала е в редица научни форуми у нас и има десет публикации.
  Научните й интереси са в областта на новоразвиващото се направление от науката за хранене – нутригеномика и нутригенетика, а така също затлъстяване и свързаните с него метаболитни заболявания, козметология, хранене и имунитет, хранителни алергии и интолеранси, детско хранене, оценка на хранителен прием и хранителен статус.  Работи, като диетолог от 2005 година. От 2006 година, ежегодно участва, като гост – лектор, на организираните пациентски срещи от фондация „ Жени без остеопороза”.  Член е на български и международни научни организации.
От месец септември 2012г. извършва прегледи и консултации в МЦ „Света София”