Новини

Известният детски кардиолог доц. д-р Петър Шивачев преглежда в Бургас в неделя

Сподели : facebook twitter google pinterest svejo
07 дек 2017
img

Известният детски кардиолог доц. д-р Петър Шивачев ще преглежда в Бургас в неделя. Той е част от програмата за гостуване на висококвалифицирани специалисти в медицински център „Света София“ и периодично се среща с малки пациенти от града. Час за преглед може да се запише на тел. 056/ 845 083 или на регистратурата на медицинския център.

Д-р Шивачев е едно от най-големите имена в детската кардиология у нас. От 1987 г. работи в Клиниката по детска кардиология към Катедрата по педиатрия при МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов” и МБАЛ „Св. Марина” ЕАД, гр. Варна. Придобива специалност по „Детски болести” през 1989 г, а специалност по „Детска ревмокардиология” – през 1993 г. Получава научна степен „Доктор по медицина” през 2014 г. с дисертационен труд на тема „Критични вродени сърдечни малформации в района на североизточна България – анализ на резултатите”, а от 2016 г. е избран за доцент по специалност „Детска кардиология” към катедрата по педиатрия.  Доц. П. Шивачев е републикански консултант по детска кардиология и педиатрия за североизточна България от 2002 г. Притежава сертификати по неинвазивна кардиология, ехокардиография и фетална ехокардиография. Преминал е курсове по интервенционална кардиология с няколко извършени балонни атриосептостомии (БАСС), интензивна педиатрия и неонатология. Участва в клинични проучвания на лекарствени средства в областта на педиатрията и детската кардиология. Основните научни интереси са в областта на детската ревмокардиология – вродени сърдечни малформация, критични кардиопатии, фетална кардиология, ритъмно-проводни нарушения, придобити сърдечни заболявания, хипертензинология, системни заболявания на съединителната тъкан, тромбофилии, както и общопедиатрични проблеми.

Има общо 46 публикации, от които 5 са в чужди списания, заедно с монография  „Тумори на сърцето в детската възраст”.

Запази час за преглед