Специалисти - Кабинет Гръдна хирургия

доц. д-р Румен Филипов - специалист по обща и гръдна хирургия, мамолог

доц. д-р Румен Филипов

Доц. Румен Филипов, дм е специалист по обща и гръдна хирургия в Бургас, мамолог, с над 40 години медицински опит. Обемът на работа включва заболяванията на органите на гръдния кош - бял дроб, тимусна жлеза, хранопровод, щитовидна жлеза, млечна жлеза. Оперативните интервенции извършва изключително миниинвазивно. Доц. Филипов преглежда деца над 14-годишна възраст.

Образование

Завършва Медицински университет София през 1980 г. Придобива специалности Хирургия през 1987 г., Военна хирургия през 1989 г. и Гръдна хирургия през 1996 г. Защитава дисертация и придобива научната степен ''доктор'' през 2007 г. с дисертационен труд на тема: "Торакоскопски операции при неонкологични заболявания". През 2015 г. се хабилитира и придобива титлата ''доцент''.

Квалификации

  • Сертифициран като оператор за работа с робот "Да Винчи"
  • Удостоверение по Миниинвазивна видеоторакоскопска и медиастиноскопска хирургия;
  • Бронхоскопия;
  • Курс на обучение по ехография - Първо ниво за работа с високоенергийни източници;
  • Специализации по торакоскопска и спешна хирургия в Мюнхен, Кобленц, Улм, Берлин, Виена, Москва, Будапеща, Потсдам.;
  • Член на Европейска асоциация на гръдните хирурзи и Българска асоциация по сърдечна, гръдна и съдова хирургия.
  • Удостоен със Сертификат "Лекар, на когото българите вярват"

За кабинета

Запази час за преглед