Специалисти - Съдова хирургия

Проф. д-р Тодов Захариев - дмн - Съдов хирург

Проф. д-р Тодов Захариев

Проф. д-р Тодор Т. Захариев, дмн, началник клиника по съдова хирургия и ангиология при Университетска болница “Св.Екатерина” - София.
Национален консултант по съдова хирургия.Специализирал съдова хирургия в най-престижните клиники в тази област: Болницата “Св. Томас”, Лондон; Каролинския медицински център в Шарлът, САЩ; Провидънс Харт Институт в Колумбия, САЩ; Университета на армията на САЩ в Бетезда, Мериленд.
През 2000 г. защитава докторска дисертация на тема “Хирургично лечение на мултифокалната атеросклероза”, след което е избран за професор.
Спечелил си е славата на най-пишещият хирург, защото има над 200 научни публикации и съобщения в наши и чужди научни издания и форуми, както и 7 учебника. Избран е в редакционните колегии не само на българските научни списания по хирургия, но и на най-авторитетното американско издание по темата - “Кърънт Сърджъри”.
 


Д-р Галин Желев - съдов хирург

Д-р Галин Желев е завършил медицина през 2005г. в МУ Пловдив. Работи като ординатор в приемно отделение на МБАЛ Лайф хоспитал гр. Бургас. От януари 2009г. до януари 2013г. работи като лекар в Клиника по съдова хирургия и ангиология в СБАЛССЗ „Св. Екатерина” гр. София. По настоящем е съдов хирург  в Отделение по съдова хирургия и ангиология в университетска болница „Дева Мария” гр. Бургас.


Д-р Тодор Драганов - Съдов хирург

Д-р Тодор Драганов

През 1991г. завършва медицина във ВМИ - Плевен, а през 1997г. придобива специалност Хирургия във ВМИ-София.
От 1992 до 2000г. работи като ординатор-хирург в ОТОБ гр. Горна Оряховица.
От 2000 до 2008г.работи като специалист хирург в МЦ Здраве - Павликени
От 2009 до 2012г. - клиничен ординатор в Клиника по Съдова хирургия и ангиология на СБАЛССЗ Св. Екатерина - гр. София.
Участие в конгреси, квалификационни курсове и симпозиуми:
- Конгрес по Съдова хирургия
- Удостоверение за следдипломна квалификация по долна ендоскопия
- Удостоверение за следдипломна квалификация по абдоминална ехография
- Специализация за лечение на хемороидална болест с Ruber Вand Ligatio - Онклиник - Букурещ 2009г.
- Postgraduate education by the Biolitec biomedical tehnology GmbH Yena Germany - Using the Diod laser in the Endovenous Laser Treatment - 2011 Budapest

Работи в Клиниката по съдова хирургия на университетска болница "Дева Мария" гр. Бургас
 


д-р Борислав Тръпчев - съдова хирургия

д-р Борислав Тръпчев

Д-р Борислав Тръпчев е специалист по съдова хирургия, който от 2021 г. е част от екипа на Клиниката по съдова хирургия в университетска болница "Дева Мария" в Бургас. Извършва пълна гама на неинвазивни и инвазивни методи на диагностика на съдовите заболявания- артериални, венозни, лимфни, както и комплексно оперативно лечение на всички видове съдови заболявания с голям и много голям обем и сложност.

Извършва още:

  • Доплерова диагностика
  • Ангиография
  • Лечение на диабетно стъпало

За кабинета

Запази час за преглед