Специалисти - Образна диагностика

д-р Бисерка Доманова - Рентгенолог

д-р Бисерка Доманова

Завършва висшето си образование в МА - София и има призната специалност по рентгенология.
Преминава курсове по квалификация по ехография в МА - София, ангиография в МА - София и 3-та градска болница - София, мамография - Онкологичен институт - София, компютърна томография - МИ - Плевен, магнитно-резонансна томография в Правителствена болница - София и Мьорс - Германия.
Работила е в Рентгеново отделение на Окръжна болница - Бургас и Транспортна болница - Бургас. По настоящем работи в Рентгеново отделение на МЦ "Св. София".

НЗОК

Д-р Ясен Грънчаров - Рентгенолог

НЗОК

Д-р Мария Велева - Рентгенолог

НЗОК

д-р Детелина Радева - Рентгенолог

НЗОК

За кабинета

Запази час за преглед