Специалисти - Анестезиология

д-р Пепа Петрова - анестезиолог

д-р Пепа Петрова

През 1998г. завършва висше образование-магистър-лекар в МУ-Варна
Призната специалност по Анестезиология и интензивно лечение от 2009г.
От1998г. до 1999г.-работи като лекар в Районна поликлиника-гр.Твърдица.
От 1999г.до 2012г. работи като лекар ординатор в ОАИЛ на МБАЛ "Д-р Иван Селимински"гр.Сливен.
От юни 2012г. работи като лекар в ОАИЛ на университетска болница "Дева Мария", гр. Бургас
Следдипломна квалификация:
Тематични курсове на тема: "Интензивно лечение на критично болни", "Особенокти при лечението с кръв и кръвни продукти. Семинар на тема "Осигуряване на труден дихателен път и софистицирана кардиоресусцитация"
Участия в конгреси и конференции в областа на Анестезиологията и интензивното лечение с международно участие.


Д-р Петър Митков - Анестезиолог

НЗОК

За кабинета

Запази час за преглед