Специалисти - Гинекология

д-р Сибел Татарова - Акушер - гинеколог

д-р Сибел Татарова

д-р Сибел Татарова е специалист по акушерство, гинекология и репродуктивна медицина. Завършила е медицина в МУ Плевен през 2002г. Придобива специалност акушерство и гинекология и работи като АГ лекар в УМБАЛ – Плевен. От април 2012г. започва работа в АГ отделението в МБАЛ „Дева Мария”. Допълнителна квалификация по ултразвукова и доплерова диагностика в акушерството и високорискова бременност в Германия.

НЗОК

Д-р Валентин Ирмов - акушер - гинеколог

Д-р Валентин Ирмов

Завършва медицина в Медицински Университет гр Пловдив през 1992г.През 1992г започва работа в Окръжна  болница гр.Пловдив в АГ отделение .През 1997г взема специалност по акушерство и гинекология в Медицински Университет гр.София.През 2010г започва работа Университетската многопрофилна болница за активно лечение "Свети Георги"-ЕАД гр.Пловдив в АГ клиника.Акушер-гинеколог на България за 2012г. Допълнителни квалификации: Ултразвукова диагностика в акушерството и гинекологията-ВМИ гр.София-1996г, Курс ,,Лигатура на хипогастралните артерии в акушеро-гинекологичната практика"-ВМИ гр.Варна-1997г, Здравен мениджмънт-ВМИ гр.Пловдив-2006 г. От  април 2015г. започва в АГ отделение на МБАЛ „Дева Мария“ Бургас и МЦ "Света София" 

НЗОК

д-р Сашо Георгиоски - акушер-гинеколог

д-р Сашо Георгиоски

Завършил МУ - Плевен през 2004 г. От 2009 г. специализант по акушерство и гинеокология. В "Родилно отделение" на МБАЛ "Дева Мария" работи от 2016 г.  

1. Защо избрах да съм лекар ?
- Лекарската професия е призвание и признак на благородност. Избрах да бъда лекар, за да помагам на хората в нужда, да ги лекувам и съветвам за да подобрят тяхното здравословно състояние.

2. Какво ме привлече в МБАЛ "Дева Мария" ?
- МБАЛ "Дева Мария" ме привлече с това, че е модерна болница със съвременна апаратура, отлични специалисти и възможност за професионално развитие.

3. Какви са моите интереси ?
- Моите интереси в областа на акушерството и гинекологията са в патологията на бремеността, раждането и оперативната гинекология.