Специалисти - Гастроентерология

д-р Здравко Андронов - Гастроентеролог

д-р Здравко Андронов

Завършва ВМИ - София.
Специалист по вътрешни болести - 1972 г. Специалист - гастроентерология - 1975 г. Консултант по гастроентерология в Окръжна болница до 1980 г. Завеждащ 2-ро вътрешно отделение с профили по гастроентерология и хематология до 2000 г.
Завършил курсове към ИСУЛ - София по Гастроентерология, по Диететика и по Долна ендоскопия - ректо и фибро - колоно скопия.
Преподавател по Вътрешни болести и Медицинска фармакология в Институт за здравни кадри в продължение на 12 години.

НЗОК

доц. д-р Миглена Георгиева - дм - Детски гастроентеролог

доц. д-р Миглена Георгиева

МБАЛ „Св.Марина” Варна
Многопрофилна специализирана детска клиника
Специалност по педиатрия от 1992г.
Специалност по детска гастроентерология от 2005г
Интереси – Helicobacter pylori инфекция, хронична чернодробна болест, хранителна алергия, пробиотици и тяхното място в лечението на гастроинтестиналните заболявания, болести на панкреаса, хронична диария
Над 150 публикации и участия у нас и в чужбина в областта на детските болести и детската гастроентерология
Консултации по педиатрия, детска гастроентерология, хранене, абдоминална ехография


д-р Линда Стоянова - гастроентеролог

д-р Линда Стоянова

Д-р Стоянова е завършила Медицински факултет на Софийски университет. Преминава успешно през множество курсове по горна и долна гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография. Специализира „Гастроентерология“ в УМБАЛСМ „Пирогов“.  Член е на  Български лекарски съюз (БЛС), Асоциация на младите гастроентеролози, Българско дружество по гастроентерология, Българско дружество по хранене и диететика.


За кабинета

Запази час за преглед