Специалисти - Гастроентерология

доц. д-р Миглена Георгиева - дм - Детски гастроентеролог

доц. д-р Миглена Георгиева

МБАЛ „Св.Марина” Варна
Многопрофилна специализирана детска клиника
Специалност по педиатрия от 1992г.
Специалност по детска гастроентерология от 2005г
Интереси – Helicobacter pylori инфекция, хронична чернодробна болест, хранителна алергия, пробиотици и тяхното място в лечението на гастроинтестиналните заболявания, болести на панкреаса, хронична диария
Над 150 публикации и участия у нас и в чужбина в областта на детските болести и детската гастроентерология
Консултации по педиатрия, детска гастроентерология, хранене, абдоминална ехография


д-р Здравко Андронов - Гастроентеролог

д-р Здравко Андронов

Завършва ВМИ - София.
Специалист по вътрешни болести - 1972 г. Специалист - гастроентерология - 1975 г. Консултант по гастроентерология в Окръжна болница до 1980 г. Завеждащ 2-ро вътрешно отделение с профили по гастроентерология и хематология до 2000 г.
Завършил курсове към ИСУЛ - София по Гастроентерология, по Диететика и по Долна ендоскопия - ректо и фибро - колоно скопия.
Преподавател по Вътрешни болести и Медицинска фармакология в Институт за здравни кадри в продължение на 12 години.

НЗОК

д-р Красен Иванов - гастроентеролог

д-р Красен Иванов

Д-р Красен Здравков Иванов завършва медицина в Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ – гр. Варна през 2014 г. След дипломирането си работи в частни лечебни заведения в София и Варна. От 2015 г.е редовен лекар-специализант по гастроентерология във Втора вътрешна клиника - отделение Гастроентерология на Болница Токуда. През 2019 г. придобива специалност Гастроентерология и е назначен като лекар специалист в отделенито. Автор и съавтор е на научни публикации в български и еропейски издания и на статии в сайтове с медицинска насоченост. Преминал е обучителни курсове и е участвал с научни постери и презентации в български и европейски конгреси в градовете Рим, Виена, Барселона, Прага и Загреб. Преминал е едномесечен стаж по вътрешни болести в Москва, Русия към първи Московски държавен медицински университет „И. М. Сеченов“

Научните му интереси са в следните области: Хепатология, Асцити, Перитонеални портове за дренаж на малигнени асцити. Неалкохолна-стеатозна болест на черния дроб, Абдоминална ехография, Перкутанни интервенции под ултразвуков и рентгенов контрол, Лечение на чернодробните тумори, Перкутанна туморна аблация.

Д-р Кр. Иванов е член е на Българското научно дружество по гастроентерология, гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография; Европейското дружество по гастроентерология; Българска асоциация по ултразвук в медицината. Член на управителния съвет и ръководител на секция Хепатология в Асоциацията на младите хепатогастроентеролози в България


д-р Линда Стоянова - гастроентеролог

д-р Линда Стоянова

Д-р Стоянова е завършила Медицински факултет на Софийски университет. Преминава успешно през множество курсове по горна и долна гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография. Специализира „Гастроентерология“ в УМБАЛСМ „Пирогов“.  Член е на  Български лекарски съюз (БЛС), Асоциация на младите гастроентеролози, Българско дружество по гастроентерология, Българско дружество по хранене и диететика.


За кабинета

Запази час за преглед