Специалисти - Неврология

д-р Константина Турлакова - невролог

Образование:

Висше образование - Медицински университет, гр. Варна.
Специализация "Нервни болести" в МА, гр. Варна.
Сертификат за Клинична електроенцефалография в МА, гр. София.

 


д-р Цветана Асеникова - Невролог

д-р Цветана Асеникова

1988г. завършила образователно-квалификационна степен магистър-лекар във ВМИ Варна
1994г. Призната специалност по Нервни болести.
1995 - 2010г. Ординатор-невролог в МЦ Света София - Бургас
от 2005г. Специалист-невролог в МЦ Света София - Бургас
2009г. Преминала курс по Доплерова сонография при проф. Шотеков и Доц. Василева и призната правоспособност по Ултразвукова диагностика на нервната система. 
2010г. Преминала курс по Електромиография при Проф. Ишпекова и призната правоспособност по електромиография.
2008г. сертификат от Българската асоциация по невроонкология.
Участие в конгреси, квалификационни курсове, симпозиуми и научни конференции:
- Интернационален Дунавски симпозиум по неврологични науки.
- Конгреси по неврология.
- Национална конференция по проблемите на епилепсията при деца и възрастни - диагностика и лечение.
- Национална конференция по Епилепсия и пароксизмални състояния. 
- Национален семинар за мястото на класическите антиконвулсанти в лечението на Епилепсията. 
- Национална конференция по проблемите на Мозъчнно-съдовата болест. 
- Национална конференция по патофизиология и лечение на болката.
- Национална конференция за насърчаване на изследванията на редки болести в страните от Източна Европа.
- Тематични лекционни курсове.

Началник на отделението по неврология на университетска болница "Дева Мария" гр. Бургас


д-р Христо Добрев - невролог

През 1984г. завършва медицина в ВМИ - гр. Плевен. Започва работа в неврологично отделение на районна болница в гр. Севлиево. През 1989г. придобива специалност по "Неврология" в МУ -гр. София. От януари 1999г. до юли 2007г.е управител на МБАЛ „Д-р Стойчо Христов“- гр. Севлиево. От 2008г. работи като невролог в ДКЦ 1 - гр. Габрово. От 2009 до 2012г. – управител на МЦ 1 - гр. Севлиево. От 2012 г. до март2014 в МЦ "Здраве" - гр.Севлиево.

От април 2014г. е медицински управител на МБАЛ „Дева Мария“- гр. Бургас.

Допълнителни квалификации и сертификати по: ЕЕГ, ЕМГ, доплерова сонография. 

Участия в редица национални и международни конгреси по неврология, неврологични конференции по ЕЕГ и ЕМГ; член на дружеството по ЕМГ.

От 2000г. има квалификация по „Здравен мениджмънт“ от УНСС гр. София

От 2007г. магистратура по „Здравен мениджмънт“ от МУ - гр. София 


За кабинета

Запази час за преглед