Специалисти - Кардиология

д-р Ангелина Скръчкова - Терапевт, Кардиолог

д-р Ангелина Скръчкова

Завършва ВМИ - Варна.
Специалност Вътрешни болести - 1997 г. - гр. София. Работила ЦСМП - гр. Бургас, Работи в университетска болница Дева Мария, Терапевтично и кардиологично отделение. През 2018г. защитава специалност "Кардиология" в МУ Варна


Д-р Исмед Мехмедов - кардиолог

Завършва Медицинския  университет във г. Варна през 2007г.

От 01.08.2008 до 04.02.2009г. работи в СБАЛК Плевен като лекар в интервенционална кардиология.
От 04.02.2009 до 25.05.2011г. като лекар в интервенционална кардиология СБАЛК Варна. 
От 25.05.2011г. до 09.01.2013г. работи в интервенционална кардиология в СБАЛК „ Кардиолайф“ гр. Варна
09.01.2013г. до 01.12.2013г. в МБАЛ „ Черноморска „ гр. Бургас в кардиологично отделение с инванзивна кардиология .
Над 3000 ангиографии ( коронарни, периферни и мозъчни)

Поставяне на IABP,временен пейсмейкър
Извършване на EXOКГ , ТЕЕ, периферно ЕХО и ултразвуково изследване на каротиди .
CEKB

Работи в Отделението по кардиология на университетска болница "Дева Мария" гр. Бургас
CPR


д-р Злати Русев - Кардиолог

д-р Злати Русев

Завършва ВМИ - София.
Има придобита специалност по Вътрешни болести и специалност Кардиология.
Работил е като лекар в селски район, като кардиолог в сърдечно интензивно отделение в гр Бургас.

НЗОК

доц. д-р Йото Йотов - Кардиолог

доц. д-р Йото Йотов

Роден на 24.06.1961 г. в г. Бургас. Завършил медицина във ВМИ - Варна през 1988 г. като отличник на випуска. От 1993 г. е асистент в Катедра по кардиология и ревматология, от 1998 г. е главен асистент в същата катедра, а впоследствие и в Катедрата по вътрешни болести. През 1993 г. защитава магистърска степн по епидемиология на незаразните заболявания и биостатистика в Еразъм Университет, Ротердам, Нидерландия. Придобити специалности: вътрешни болести (1994 г.); кардиология (1998 г.) и социална медицина и здравен мениджмънт (2002 г.) През 2007 г. защитава дисертационен труд на тема “ Оценка на глобалния сърдечно-съдов риск за развитие на исхемична болест на сърцето при жени”.


За кабинета

Запази час за преглед