Специалисти - Кардиология

д-р Ангелина Скръчкова - Терапевт, Кардиолог

д-р Ангелина Скръчкова

Завършва ВМИ - Варна.
Специалност Вътрешни болести - 1997 г. - гр. София. Работила ЦСМП - гр. Бургас, Работи в университетска болница Дева Мария, Терапевтично и кардиологично отделение. През 2018г. защитава специалност "Кардиология" в МУ Варна


Д-р Исмед Мехмедов - кардиолог

Завършва Медицинския  университет във г. Варна през 2007г.

От 01.08.2008 до 04.02.2009г. работи в СБАЛК Плевен като лекар в интервенционална кардиология.
От 04.02.2009 до 25.05.2011г. като лекар в интервенционална кардиология СБАЛК Варна. 
От 25.05.2011г. до 09.01.2013г. работи в интервенционална кардиология в СБАЛК „ Кардиолайф“ гр. Варна
09.01.2013г. до 01.12.2013г. в МБАЛ „ Черноморска „ гр. Бургас в кардиологично отделение с инванзивна кардиология .
Над 3000 ангиографии ( коронарни, периферни и мозъчни)

Поставяне на IABP,временен пейсмейкър
Извършване на EXOКГ , ТЕЕ, периферно ЕХО и ултразвуково изследване на каротиди .
CEKB

Работи в Отделението по кардиология на университетска болница "Дева Мария" гр. Бургас
CPR


д-р Злати Русев - Кардиолог

д-р Злати Русев

Завършва ВМИ - София.
Има придобита специалност по Вътрешни болести и специалност Кардиология.
Работил е като лекар в селски район, като кардиолог в сърдечно интензивно отделение в гр Бургас.

НЗОК

доц. д-р Йото Йотов - Кардиолог

доц. д-р Йото Йотов

Роден на 24.06.1961 г. в г. Бургас. Завършил медицина във ВМИ - Варна през 1988 г. като отличник на випуска. От 1993 г. е асистент в Катедра по кардиология и ревматология, от 1998 г. е главен асистент в същата катедра, а впоследствие и в Катедрата по вътрешни болести. През 1993 г. защитава магистърска степн по епидемиология на незаразните заболявания и биостатистика в Еразъм Университет, Ротердам, Нидерландия. Придобити специалности: вътрешни болести (1994 г.); кардиология (1998 г.) и социална медицина и здравен мениджмънт (2002 г.) През 2007 г. защитава дисертационен труд на тема “ Оценка на глобалния сърдечно-съдов риск за развитие на исхемична болест на сърцето при жени”.


доц. д-р Петър Шивачев - Детски кардиолог

доц. д-р Петър Шивачев

Доц д Петър Шивачев д.м., е роден на 06.04.1957 г. в гр. Варна. Завършил е ІІ МГ „Д-р Петър Берон” – Варна (1971-1975 г.) и Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна (1977-1983 г.). През 1983-1986 г. е участъков педиатърв І-ва Градска поликлиника - Добрич. През 1986-1987 г. е болничен ординатор в ДО при Градска болница, гр. Варна. От 1987 г. работи в Клиниката по детска кардиология към Катедрата по педиатрия при МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов” и МБАЛ „Св. Марина” ЕАД, гр. Варна. Придобива специалност по Детски болести” през 1989 г, а специалност по Детска ревмокардиология  през 1993 г. Получава научна степен „Доктор по медицина” през 2014 г. с дисертационен труд на тема „Критични вродени сърдечни малформации в района на североизточна България – анализ на резултатите”, а от 2016 г. е избран за доцент по специалност „Детска кардиология” към катедрата по педиатрия.  Доц. П. Шивачев е републикански консултант по детска кардиология и педиатрия за североизточна България от 2002 г. Притежава сертификати понеинвазивна кардиология, ехокардиография и фетална ехокардиография. Преминал е курсове по интервенционална кардиология с няколко извършени балонни атриосептостомии (БАСС), интензивна педиатрия и неонатология.


Д-р Пламен Пенчев - кардиолог, инвазивен кардиолог

Завършва висше образование в Медицински университет - гр. Варна през 2001 г.
 Има придобита специалност „Кардиология“ през 2012г. след специализация в УМБАЛ „Света Марина“ Варна.         
Придобит сертификат за квалификация по „Инвзивна кардиология“ през 2013г.                                                                                                                   
Професионален стаж:
   - 2001 -2003г. Отделение по педиатрия на МБАЛ „Иван Селимински“  - гр.Сливен
   - 2003 -2004г. Клиника по Вътрешни болести на  УМБАЛ „Света Марина“ – гр. Варна
  - 2004 -2013г. Клиника по Инвазивна Кардиология на  УМБАЛ „Света Марина“ – гр. Варна
Работи ехокардиография, Холтер – ЕКГ, стрес тестове. От 2006г. работи активно в областта на инвазивната кардиология, а през последните години има опит и в областта на реналната и каротидната ангиопластика. През 2008 г. въвежда  за пръв път във Варна и Източна България използването на компютърен томограф за диагностика на коронарните артерии.

Има 10-годишен преподавателски стаж. От 2003г. е университетски преподавател по вътрешни болести, а от 2007г. до 2013г. е преподавател по кардиология. За този период има участие в редица специализирани курсове и конгреси в страната и различни европейски страни в областта на общата и инвазивната кардиология и компютър-томографската диагностика на сърцето. Има над 10 научни публикации.

Член на дружеството по инвазивна кардиология в България.

Работи в Отделението по кардиология, сектор Инвазивна кардиология на университетска болница "Дева Мария" гр. Бургас


За кабинета

Запази час за преглед