Специалисти - Кардиология

д-р Ангелина Скръчкова - Терапевт, Кардиолог

д-р Ангелина Скръчкова

Завършва ВМИ - Варна.
Специалност Вътрешни болести - 1997 г. - гр. София. Работила ЦСМП - гр. Бургас, Работи в университетска болница Дева Мария, Терапевтично и кардиологично отделение. През 2018г. защитава специалност "Кардиология" в МУ Варна


д-р Марияна Контева - инвазивна кадиология

д-р Марияна Контева

доц. д-р Йото Йотов - Кардиолог

доц. д-р Йото Йотов

Роден на 24.06.1961 г. в г. Бургас. Завършил медицина във ВМИ - Варна през 1988 г. като отличник на випуска. От 1993 г. е асистент в Катедра по кардиология и ревматология, от 1998 г. е главен асистент в същата катедра, а впоследствие и в Катедрата по вътрешни болести. През 1993 г. защитава магистърска степн по епидемиология на незаразните заболявания и биостатистика в Еразъм Университет, Ротердам, Нидерландия. Придобити специалности: вътрешни болести (1994 г.); кардиология (1998 г.) и социална медицина и здравен мениджмънт (2002 г.) През 2007 г. защитава дисертационен труд на тема “ Оценка на глобалния сърдечно-съдов риск за развитие на исхемична болест на сърцето при жени”.


д-р Денислав Бисеров - кардиолог

д-р Денислав Бисеров

Завършва медицина в Тракийски университет- Стара Загора. Член на ESC и EHRA. Специализирал кардиология в университетска болница "Дева Мария" в екипа на д-р Иванета Йончева, началник


доц. д-р Светлин Цонев - кардиолог, ангиолог

доц. д-р Светлин Цонев

За кабинета

Запази час за преглед