Колоноскопия

Изследване, при което през ректума в дебелото черво се въвежда фиброоптичен апарат.
Това позволява оглед на лигавицата и взимане на биопсия за морфологично изследване на патологични лезии.

Колоноскопия се извършва  при:

-наличие на кръв в изпражненията.
-Коремна болка.
-Диария.
-Редуване на запек с диария.
-Патологична находка при иригография или друго образно изследване.
-Предходна полипектомия.
-Скрининг за формации на дебелото черво.
 
 
Преди изследването се осигурява мониториране на дишането, артериалното налягане и сърдечната дейност.
Пациентът се привежда под венозна анестезия. 
Преди и по време на манипулацията се правят необходимите вливания.
Пациентът се поставя най-често в странично положение.

След дигитално ректално туширане през аналното отвърстие се въвежда фиброоптичния апарат. 
С негова помощ става достъпна за оглед лигавицата на дебелото черво по цялата му дължина.
В каналите на апарата могат да се въвеждат различни инструменти с цел – коагулация, биопсия, полипектомия и др.
 
Преди извършване на процедурата, е необходимо да се направи почистване на дебелото черво посредством очистителни средства или клизми. 
Необходимо е да не се приемате храна и течности от 6 до 12 часа преди изследването.
Пациента трябва предварително да уведоми лекуващия лекар за всички лекарства, които приема, за наличие на алергия и други заболявания.

За кабинета

Запази час за преглед