Неотложна помощ

На територията на МЦ „Света София“ функционира кабинет за неотложна помощ, който обслужва пациентите на общопрактикуващи лекари, с които има сключен договор. Кабинетът приема пациенти всеки делничен ден от 20:00ч до 8:00ч., както и денонощно през празничните и почивни дни. Пациентите заплащат потребителска такса за извършения преглед. Необходимо е предоставянето на здравноосигурителна книжка (синя книжка).
Договорни партньори:

д-р Антоанета Ристакиева Зарева д-р Антоанета Станева Апостолова
д-р Боби Благоев Киров д-р Божана Ботьова Боянова
д-р Васил Петров Гинев д-р Весела Кирилова Сиромахова
д-р Дарина Вълканова Павлова д-р Диана Димитрова Бакалова
д-р Димитрина Иванова Иванова - Георгиева д-р Димитрина Йорданова Кирова
д-р Димитрина Славова Ангелова д-р Яна Стойчева Бистрева 
д-р Галин Стоянов Стоянов д-р Димка Златева Янкова
д-р Христинка Николова - Никова д-р Елина Савова Шик
д-р Елка Иванова Попова - Милушева д-р Жанет Ангелова Байкова
д-р Йорданка Димитрова Кръстева д-р Костадин Георгиев Цветанов
д-р Красимира Костадинова д-р Мариана Иванова Константинова
д-р Мариана Минкова Иларева д-р Мария Атанасова Янева
д-р Мария Димитрова Джендова д-р Мария Иванова Бончева
д-р Маша Пенчева Кънева д-р Христина Костова Червенкова
д-р Николина Петрова Попова д-р Христинка Николова - Никова
д-р Петя Венциславова Милева д-р Филип Димитров Филипов
д-р Радостина Александрова Пенева д-р Райна Борисова Костова
д-р Рената Николаева Дюлгерова д-р Румен Николаев Димитров
д-р Румяна Кънчева Лазарова д-р Румяна Пенчева Парашкевова
д-р Светлана Владимировна Шпилевая д-р Сийка Димитрова Димова
д-р Стела Стефанова Янкова д-р Стойчо Гочев Стоев
д-р Таня Димитрова Златева - Георгива д-р Татяна Иванова Иванова
д-р Ташка Събева Русева - Ковачева д-р Тодорка Костова Бахчеванова
д-р Тонка Делчева Колева  
   
   

За кабинета

Запази час за преглед