Белодробни болести

Фибробронхоскопия е ендоскопско изследване нa белите дробове, което се извършва с помощта на фибробронхоскоп – това е уред с влакнеста оптика, чиято осветителна система е далече от пациента и се избягва загряването както на апарата, така и на тъканите. Дава информация за състоянието на бронхиалното дърво, наличието или липсата на патология от белите дробове или съседни органи, дава възможност на биопсии и прецизно определяне на диагнозата. 
Прилага се по показания при почти всички белодробни заболявания
Изследването се извършва с локална анестезия, за да се подтисне кашличния рефлекс и за да се избягнат усещанията за дискомфорт. Обща анестезия не се използва, защото спира дишането.
 При умело провеждане на фибробронхоспията рисковете са минимални, за разлика от ригидната бронхоскопия, която се прилага рядко.
 

Запази час за преглед